Aniversare la Universitatea Transilvania din Brașov

22 noiembrie 2019, ora 10.00, Aula Universității Transilvania „Sergiu T. Chiriacescu”

Vineri, 22 noiembrie 2019, ora 10:00, în Aula Universității Transilvania va avea loc festivitatea prilejuită de aniversarea a 70 de ani de existență a Facultății de Inginerie Mecanică și 55 de ani de existență a Facultății de Inginerie Tehnologică și Management Industrial.

Facultatea de Inginerie Mecanică a fost înființată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea și-a schimbat denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

În paralel cu dezvoltarea altor facultăți ale institutului, în Facultatea de Mecanică au apărut, ca răspuns la exigențele dezvoltării și modernizării din industrie și alte specializări, astfel încât astăzi studenții pot să urmeze cursurile a 3 programe de licență, din care două și în limba engleză. Facultatea de Inginerie Mecanică coordonează și 6 programe de masterat și 3 de doctorat.

Anul acesta este an aniversar și pentru Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial (ITMI) care sărbătorește 55 de ani de existență ca structură academică. Înființată în anul 1964 sub denumirea de Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, facultatea ITMI coordonează astăzi 6 programe de studii de licență cu frecvență dintre care unul este și în regim de învățământ la distanță, 4 programe de studii de masterat și două domenii de doctorat.

Evenimentul aniversar se va desfășura Vineri, 22 noiembrie 2019, la Aula "Sergiu T. Chiriacescu", după următorul program:

09:00 – 10:00 Primirea și înregistrarea participanților

10:00 – 13:00 Festivitatea IM70 & ITMI55

13:00 – 13:15 Primirea participanților la Consorțiul Facultăților de Inginerie Mecanica și Industrială

15:00 – 18:30 Activități ale Consorțiului