Concurs director CSUD

Mandatul 2020-2024

În conformitate cu Art. 11 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 551 din 3 august 2011, cu completările și modificările ulterioare, Universitatea Transilvania din Brașov anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2020-2024, concurs ce va avea loc la data de 3 martie 2020, ora 10.00, la sediul Rectoratului Universității Transilvania din Brașov, B-dul Eroilor nr. 29, Brașov, conform metodologiei aprobată de Senatul Universității Transilvania din Brașov în data de 19.07.2017 și calendarului aprobat în data de 18.12.2019.

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Metodologia și condițiile de concurs sunt publicate pe website-ul Universității Transilvania din Brașov, la adresa https://www.unitbv.ro/cercetare/doctorat-si-postdoctorat.html.

Informații suplimentare pot fi obținute de la secretariatul Școlii Doctorale Interdisciplinare, e-mail secretariat-sdi@unitbv.ro, tel.: +40 268 413000 int. 237,131, fax: +40 268 510052.