Prof. univ. dr. Răzvan Sandu ENOIU

Afiliere: Universitatea Transilvania din Brașov
Domeniul de doctorat: Știința Sportului și Educației Fizice
Comisia de specialitate: Psihologie, Științe ale Educației, Educație Fizică și Sport

Curriculum Vitae;
Lista de lucrări (rom, eng);
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;
Rezumatul tezei de abilitare (rom, eng);
Teza de abilitare;
Propunerea comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare;
Aprobarea comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare;

Data şi locul şedintei de susținere publică a tezei de abilitare;
Componența comisiei de abilitare;
Susținerea tezei de abilitare:
Prezentare;
Raportul comisiei de abilitare.