Norme de tehnoredactare

Editura Universității Transilvania din Braşov propune autorilor înlocuirea clasicului manuscris dactilografiat, predat pe hârtie, cu manuscrisul electronic. Manuscrisul pe suport electronic poate fi realizat de autorii înşişi, cu sprijinul unor specialişti externi sau solicitând acest serviciu Editurii. Manuscrisul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • • să fie complet;
  • • să includă toate notele, studiul introductiv (prefața), postfața etc.;
  • • să aibă inclusă tabla de materii extinsă;
  • • să fie însoțit de grafice, ilustrații, tabele.

În plus, manuscrisul pe suport electronic trebuie să îndeplinească o serie de condiții tehnice, având drept scop:

  • • posibilitatea de a fi preluat de către editură (să fie compatibil cu programele şi echipamentele utilizate în editură);
  • • să poată fi prelucrat cu uşurință ulterior (folosind programele tipice de paginare) în vederea realizării produsului editorial.

Prezentarea documentului într-o manieră cât mai simplă, doar cu text, echivalează cu prelucrarea sa cu uşurință şi nu îngreunează desfăşurarea procesului tehnologic de realizare a cărții. Cu cât forma exterioară a unui manuscris se apropie de produsul final, cu atât mai costisitoare este producerea lui pentru autor şi cu atât mai dificilă este prelucrarea lui de către editură în cazul în care documentul nu corespunde standardelor.