Tehnoredactarea documentelor electronice

1) Fişierele trebuie să fie compatibile cu aplicaţiile software deţinute de editură.

2) Formatul finit şi oglinda paginii. Oglinda paginii este diferenţa dintre formatul finit şi spaţiul (alb) care înconjoară elementele dintr-o pagină:

  • • A5/ format finit: 147 x 205 mm/ oglinda paginii: 112 x 167mm;
  • • B5 (academic)/ format finit: 170 x 240 mm/oglinda paginii: 126 x 190 mm;
  • • A4/ format finit: 210 x 297 mm/ oglinda paginii: 170 x 257mm.

Toate elementele dintr-o pagină (text, imagini, tabele,note, antet, subsol) trebuie plasate în interiorul oglinzii paginii.

Toate materialele tipărite sunt finisate prin debitare (tăiere), astfel încât vă sugerăm să nu plasaţi text/ imagini la mai puţin de 5 mm de marginile formatului finit (sau de liniile de pliere). În cazul în care designul paginii impune plasarea elementelor (imagini, fundal color) la marginile formatului finit, măriţi dimensiunea elementului cu 5 mm peste fiecare margine adiacentă.

3) Manuscrisul trebuie să cuprindă tabla de materii extinsă, care să precizeze structura lucrării. Evidenţiaţi clar titlurile, subtitlurile, notele (dacă există) şi poziţia acestora în text.

4) Culegeţi textul în mod obligatoriu cu diacritice. Utilizaţi un format A4, folosind, de preferinţă, fontul TIMES NEW ROMAN sau TIMES NEW ROMAN CE de dimensiune 12, cu rândurile spaţiate la 1,5 linii. Aceste fonturi au semne diacritice. La culegere, utilizaţi tastatura „Romanian” sau pe cea implicită, „English”. Pentru a identifica tastele pe care sunt dispuse literele diacritice, folosiţi utilitarul „Character Map”, inclus în sistemul de operare Windows, indiferent de versiune.

5) Folosiţi aceiaşi parametri pentru text şi paragraf (font, dimensiune, spaţiere) în tot textul. Nu lăsaţi rânduri albe între paragrafe decât dacă doriţi în mod expres evidenţierea unei anumite secţiuni.

6) Evitaţi folosirea opţiunii „InsertSymbol” pusă la dispoziţie MSWord pentru a introduce caractere cu diacritice sau caractere speciale (α, β, γ). Pentru caracterele speciale folosiţi fontul SYMBOL (care se regăseşte, de asemenea, în toate versiunile Windows; dispunerea semnelor pe tastatură o aflaţi folosind „Character Map”) şi anunţaţi editura cu privire la utilizarea unor asemenea caractere. Dacă aţi folosit un alt font, el trebuie copiat pe CD împreună cu textul şi adus la editură, specificând acest lucru la predarea materialului.

7) În momentul culegerii, dezactivaţi toate opţiunile prezente în TOOLS → AUTOCORRECT.

8) Dacă sunt necesare ecuaţii, fracţii, sume, integrale sau alte formule matematice complexe folosiţi editorul de ecuaţii al MSWord. Nu desenaţi formulele.

9) Când culegeţi textul, nu apăsaţi tasta ENTER la sfârşitul rândului. Ea se foloseşte numai pentru a marca un paragraf nou. Nu folosiţi ENTER sau SHIFT+ENTER pentru a trece la un rând nou în cadrul aceluiaşi paragraf.

10) Pentru alinierea mai în interior a primului rând din paragraf, nu folosiţi tasta TAB. Lăsaţi această sarcină îngrija editurii sau, dacă doriţi neapărat să o faceţi dvs., folosiţi opţiunea FIRST LINE din meniul FORMAT → PARAGRAPH.

11) Dacă lucrarea are note (de subsol sau de final), acestea vor fi introduse numai cu INSERT → FOOTNOTE → AUTO NUMBER. Folosiţi întotdeauna opţiunea AUTO NUMBER deoarece este singura care permite numerotarea automată şi transferul corect al acesteia în programele specializate de paginare, generând în text numărul notei la SUPERSCRIPT.

12) Nu numerotaţi notele manual, folosind opţiunea RISED din meniul FORMAT → FONT. La preluarea textului, numărul notei nu va mai fi evidenţiat în niciun fel.

13) Dacă lucrarea are în componenţă tabele, acestea trebuie create folosind exclusiv opţiunea TABLE → INSERT TABLE. Dacă vă este dificil să folosiţi INSERT TABLE, atunci notaţi doar în text locul tabelului şi desenaţi tabelul pe hârtie. El va fi creat la editură pe baza schiţei dvs.

14) Este complet interzis să spaţiaţi coloanele folosind tasta TAB (sau SPACE) sau să desenaţi liniile verticale şi orizontale utilizând opţiunea DRAWING. Produsul muncii dvs. va fi complet inutilizabil.

15) Când inseraţi un tabel, gândiţi-vă la dimensiunile finite ale cărţi. Nu introduceţi mai multe coloane decât încap pe o pagină, deoarece va fi necesară micşorarea exagerată a caracterului.

16) Dacă sunt necesare ilustraţii, se recomandă să marcaţi doar locul acestora în text (de exemplu Figura nr. X) şi să aduceţi fotografiile sau desenele realizate manual (sau doar schiţate) la editură. Ele vor fi transpuse în format electronic de către personal specializat şi introduse ulterior în fişier.

17) Notaţi pe spatele fotografiei sau ilustraţiei numărul alocat acesteia. Folosiţi un creion moale şi evitaţi scrierea cu pixul. Prin apăsare, fotografiile se pot deteriora.

18) Dacă este posibil, păstraţi o copie a ilustraţiilor. La editură aduceţi întotdeauna originalele. Alcătuiţi o listă cu ilustraţiile şi numărul alocat acestora.

19) În cazul în care totuşi aveţi deja realizată grafica în format electronic şi o introduceţi dvs. în text, respectaţi următoarele recomandări:

  • • împreună cu fişierul cuprinzând textul cărţii, în care sunt incluse imaginile, se vor aduce obligatoriu, şi separat, fişierele ilustraţiilor (desene, fotografii);
  • • desenele vor fi realizate într-un program dedicat (CorelDraw, AdobeIlustrator) şi în niciun caz în MSWord folosind opţiunea DRAWING;
  • • imaginile scanate vor fi predate în format *.tif, la rezoluţie 300 DPI;
  • • pentru imaginile color, scanarea va fi făcută cu opţiunea MILLIONS OF COLOURS. Dacă imaginile se aduc în format *.jpg, atunci transformarea trebuie realizată cu un factor de compresie (calitate) minim 8 (de preferinţă 10);
  • • în momentul inserării imaginii în fişier, trebuie dezactivată opţiunea FLOAT OVER TEXT, pentru a se putea identifica în mod corect poziţia acesteia faţă de text. Pentru mai mare siguranţă, dacă ilustraţiile nu sunt însoţite de legende, este utilă inserarea unei indicaţii în text de tipul Figura nr. X, reprezentând... (la paginare, aceasta va fi ştearsă). Când predaţi materialul editurii, menţionaţi întotdeauna dacă aţi introdus figuri în text şi cum.

21) Dacă doriţi ca textul să aibă o anumită dispunere în pagină, realizaţi de preferinţă o schiţă/ machetă pe hârtie. Lăsaţi textul simplu, neformatat, în fişier. O schiţă clară desenată pe hârtie este mult mai utilă pentru tehnoredactare.

22) Dacă este absolut necesară evidenţierea în text a unor anumite alinieri, realizaţi-le folosind opţiunea BULLETS sau folosind tasta TAB. În niciun caz nu aliniaţi textul folosind un număr variabil de spaţii.

23) În vederea structurării clare a materialului, pentru diversele niveluri de titluri utilizaţi, de preferinţă, stilurile HEADINGS predefinite existente în MSWord.

24) Dacă acest lucru vă este incomod urmaţi regula generală că un titlu este, de obicei, cu 2 puncte mai mare decât textul sau decât titlul de nivel imediat inferior.

25) Dacă lucrarea se pretează, nivelurile de subtitlu pot fi numerotate (de exemplu 1., 1.1., 1.1.1.). Evitaţi totuşi un număr prea mare de subniveluri deoarece devine greu de urmărit.