Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești - SCSS

Sesiunea Cercurilor Științifice Studențești reunește, în fiecare an,  sute de studenți de la toate facultățile Universității Transilvania din Brașov. Studenții fiecărei facultăți, indiferent de anul de studiu, își pot prezenta, într-un cadru organizat, rezultatele muncii de cercetare.

Planificarea activităților:

28.02.2019: Anunțarea coordonatorului sesiunii pe facultate
15.03.2019: Anunțarea secțiunilor și a datei de desfășurare a sesiunii la facultate
18.03 - 10.05.2019: Desfăşurarea SCSS la nivelul facultăților
10.05.2019: Programul la nivelul universității; transmiterea la Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic (ProSME) a titlurilor lucrărilor (inclusiv autorii) clasate pe locul I pe secțiune și desemnarea celei mai bune lucrări pe facultate
25.06.2019: Premierea festivă la nivelul universității
15.07.2019: Trimiterea lucrărilor clasate pe locul I / secțiune, in extenso, conform template

Coordonatori

Template lucrări

Template lucrări anuar

Program secțiuni

Informații suplimentare la:

Prorectorul  cu studenții și legătura cu mediul economic și socio - cultural
Tel: +40 268 410558
Fax: +40 268 471893
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Biroul de relații cu mediul economic
Tel/fax: +40 268 413921
E-mail: brme@unitbv.ro

SCSS 2018