Granturile SEE

EN

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.


Disclaimer:
Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.


În baza Memorandumului de Înțelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, semnat în octombrie 2016 de către Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare, universitățile din România au oportunitatea de a accesa fonduri pentru derularea de mobilități către și dinspre statele donatoare.

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 are ca scop reducerea discrepanțelor sociale şi economice între țările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), prin îmbunătățirea abilităților şi compentențelor studenților şi personalului din învățământul superior.

Cine poate beneficia de mobilitate SEE?

  • • Studenți din orice ciclu de studiu (licență, masterat, doctorat) şi proaspeți absolvenți.
  • • Personal al instituțiilor de învățământ superior (personal academic și administrativ).

În cadrul contractului instituțional aprobat Universității Transilvania din Brașov la apelul din anul 2018 se vor derula doar mobilități SEE cu University of Stavanger, Norvegia, pe domeniul de studiu 1015 - Travel, tourism and leisure (studenți nivel master și personal academic).

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități SEE - OCTOMBRIE 2020

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu SEE se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 05-15 octombrie 2020: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul Google Form
2) 17 octombrie 2020: susținerea on-line a testării lingvistice pe platforma E-learning a universității (probă calculator și interviu) – conform programării anunțate anterior prin email tuturor candidaților de către Oficiul Erasmus+.
3) 20 octombrie 2020: eliberarea către studenți a certificatelor lingvistice - copii scanate transmise prin email de către Oficiul Erasmus+.

II. Concursul de selecție pentru mobilități SEE

1) 20-26 octombrie 2020: depunerea on-line a dosarelor de candidatură pe portalul
https://erasmus.unitbv.ro
Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (adresa completă de email și parola pentru contul ‘@student.unitbv.ro’ sau ‘@unitbv.ro’- în cazul doctoranzilor). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 26-28 octombrie 2020: evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 28-30 octombrie 2020: nominalizarea studenților selectați la instituția gazdă de către coordonatorul Erasmus+ pe facultate.
4) 30 octombrie 2020: transmiterea la Oficiul Erasmus+ a proceselui verbal de selecție și actualizarea Portalului Erasmus+ cu rezultatele selecției.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități SEE - OCTOMBRIE 2019

Concursul de selecție pentru mobilități de studiu SEE se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 01-14 octombrie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form, accesând link-ul Google Form
2) 15 octombrie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice - Aula Universității Transilvania din Brașov (probă pe calculator- Bibliotecă și interviu – sala UI7)
3) 17, 18 octombrie 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Oficiul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

II. Concursul de selecție pentru mobilități SEE

1) 14-22 octombrie 2019: completarea și depunerea dosarelor de candidatură
 !!! Pentru studenții din anul 1 master
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2020/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură - se consulta site-ul UniTBv pentru detalii privind conținutul dosarului de candidatură.
 !!! Pentru studenții anul 2 master
Candidatura se va realiza în exclusivitate on-line, pe portalul https://erasmus.unitbv.ro/. Logarea pe portal se va realiza doar cu detaliile contului de email personal instituțional (@student.unitbv.ro). Toate documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură se vor încărca pe portal.
2) 23-25 octombrie 2019: : evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 28 octombrie 2019: transmiterea de către coordonatorul la Oficiul Erasmus+ a procesului verbal de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 28 octombrie 2019: nominalizarea studenților selectați la universitățile gazdă de către coordonatorul Erasmus+ pe facultate.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități SEE - IUNIE 2019

Concursul de selecție pentru mobilități studențești SEE se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 14 -23 iunie 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form
2) 24 iunie 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice (probă pe calculator- Bibliotecă și interviu - sala UI7) - Aula Universității Transilvania din Brașov
3) 25, 26 iunie 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Oficiul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 24-28 iunie 2019: depunerea dosarelor de candidatură la coordonatorul Erasmus+ pe facultate.
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2019/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură.
2) 1-3 iulie 2019: : evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 4 iulie 2019: : transmiterea de către coordonatori la Oficiul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților selectați și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 4 iulie 2019: nominalizarea studenților selectați la universitățile gazdă de către coordonatorul Erasmus+ pe facultate.

Calendarul concursului de selecției pentru mobilități SEE - MAI 2019

Concursul de selecție pentru mobilități SEE se va derula în două etape, astfel:

I. Susținerea testării lingvistice

1) 01 -13 mai 2019: înscrierea pentru testare lingvistică, prin completarea Google Form
2) 15 mai 2019 (orele 14.00 - 16.00): susținerea testării lingvistice (probă pe calculator- Bibliotecă și interviu - sălile UI 2 și UI7) - Aula Universității Transilvania din Brașov
3) 20-22 mai 2019: ridicarea certificatelor lingvistice de către studenți de la Oficiul Erasmus+ (între orele 09.00-13.00) -se vor ridica personal de către studenți, pe baza actului de identitate.

II. Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus+

1) 20-24 mai 2019: depunerea dosarelor de candidatură la coordonatorul Erasmus+ pe facultate.
Cererea de înscriere se va completa on-line la link-ul http://193.254.231.48/ErasmusPlus2019/ se va lista și depune semnată la coordonatorul Erasmus+ la nivel de facultate/ departament, împreună cu toate celelalte documente care alcătuiesc dosarul de candidatură.
2) 27-31 mai 2019: : evaluarea dosarelor de candidatură și realizarea selecției de către Comisia de Selecție, Echivalare și Recunoaștere Erasmus+ (C-SER) la nivel de facultate/ departament.
3) 31 mai 2019: : transmiterea de către coordonatori la Oficiul Erasmus+ a proceselor verbale de selecție și a dosarelor de candidatură ale studenților selectați și anunțarea rezultatelor selecției către studenții candidați.
4) Începând cu 31 mai 2019: nominalizarea studenților selectați la universitățile gazdă de către coordonatorii Erasmus+.