Info Covid

covid-19

Ne preocupă sănătatea studenților, cadrelor didactice și a personalului administrativ dar și a colaboratorilor universității, astfel că am adoptat măsurile necesare pentru a limita răspândirea COVID-19.

Suntem în contact cu autoritățile responsabile în prevenirea răspândirii COVID-19 dar și cu membrii comunității universitare, iar toate hotărârile luate vor fi comunicate public.

Conform hotărârii de Senat nr. 24 din 15.09.2021 disponibilă AICI, începând cu 1 octombrie 2021, cursurile, seminarele, laboratoare, lucrările practice și proiectele se vor desfășura cu participarea fizică în instituția de învățământ superior a tuturor studenților la toate activitățile didactice, conform programului de desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție

Coordonator al activităților de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2 la nivelul instituției: prof. dr. Liliana Rogozea - prorector cu relațiile publice prorector-rel.publice-imagine@unitbv.ro

Planul de măsuri pentru organizarea activității în Universitatea Transilvania din Brașov în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS -CoV - 2 este disponibil AICI

Lista responsabililor de prevenția și monitorizarea infecției cu COVID-19 pe facultăți se poate consulta AICI.

Pentru a reducere impactul pe care îl are pandemia COVID 19 asupra comunității academice a UNITBV dar și pentru a susține campania de vaccinare anti-COVID 19, cu adresabilitate în rândul studenților de la cursurile cu frecvența, cu frecvență redusă (IFR) și învățământ la distanță (ID), ciclurile licență, masterat și doctorat cu frecvență, Universitatea Transilvania din Brașov acordă bursa de responsabilitate civică. Practic, studenții care sunt vaccinați împotriva Covid 19, cu cel puțin o doza, pâna la 30 octombrie 2021, pot beneficia (la cerere) de bursa CIVICA. În cazul studenților care locuiesc în căminele universității, bursa nu se cumulează cu facilitatea de scutire a taxei de cămin aferentă lunii noiembrie 2021. Mai multe detalii se găsesc AICI .