Prof. univ. dr. Gheorghe B. M. BALINT

Afiliere: Universitatea Transilvania din Brașov
Domeniul de doctorat: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice
Comisia de specialitate: Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Educaţie Fizică şi Sport

Curriculum Vitae;
Lista de lucrări (rom, eng);
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale;
Rezumatul tezei de abilitare (rom, eng);
Teza de abilitare;
Propunerea comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare;
Aprobarea comisiei de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare;

Data şi locul şedintei de susținere publică a tezei de abilitare;
Componența comisiei de abilitare;
Susținerea tezei de abilitare:
Prezentare;
Raportul comisiei de abilitare.