COMAT 2020 / eMECH 2020

29-31 octombrie 2020, online

International Conference on ADVANCED COMPOSITE MATERIALS ENGINEERING - COMAT  și International Conference on EXPERIMENTAL  MECHANICS IN ENGINEERING- eMECH sunt evenimente știițifice organizate o dată la doi ani de Facultatea de Inginerie Mecanică în colaborare cu Academia de Științe tehnice din România  (ASTR), Societatea Română de Mecanică Teoretică și Aplicată (SMRTA) și Societatea Română de Acustică (SAR).

Conferințele au loc online: https://bbb.unitbv.ro/lsc-i11-juc-g8h 

Mai multe detalii despre conferințe sunt disponibile la:  https://sites.google.com/view/comatcomec/home