Săptămâna geodeziei românești

26-30 Octombrie 2021

Vă invităm la cea de-a 2-a ediție a Săptămânii Geodeziei Românești (SGR) între 26 și 30 octombrie 2021, găzduită în Brașov. Anul acesta, SGR va fi organizată de Uniunea Geodezilor din România (UGR) în colaborare cu Universitatea Transilvania din Brașov - Facultatea de Silvicultură și Inginerie Forestieră.

Conferința internațională „Soluții inteligente de topografie pentru dezvoltare durabilă” va fi momentul central al evenimentului și va oferi participanților posibilitatea de a prezenta lucrări, de a dezbate și comunica într-o manieră profesională și științifică, subliniind propria contribuție, aflând tehnici inteligente și soluții pentru a proteja, restabili și promova utilizarea durabilă a ecosistemelor terestre în societatea modernă. Ședințele speciale dedicate tinerilor topografi vor primiun sprijin special din partea noastră.

Conferința internațională, însoțită de mese rotunde și forumuri, întâlniri anuale și activități sociale organizate în programul Săptămânii Geodeziei Românești de la Brașov, va crea cadrul profesional și mediul pentru discuții, schimbul de cunoștințe și experiență între topografii participanți la evenimentul internațional.

În cadrul expoziției tehnologice, sponsorii și participanții vor prezenta cele mai noi tehnologii, postere și proiecte.
Participanții au posibilitatea de a-și publica prezentările, inclusiv postere, în limba engleză, integral - pe hârtie, după evaluarea peer-review, ca articol de cercetare sau scurtă comunicare în Buletinul Universității Transilvania din Brașov, seria I - Științe inginerești (indexat în CROSSREF și EBSCO Publishing Database).
Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm în Transilvania, în inima României, la Brașov, pe 26 octombrie 2021.

Mai multe detalii despre eveniment găsiți aici.