Cercetător ştiinţific MD

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător științific în fizică, din cadrul proiectului de cercetare nr. 58PCCDI din data de 15.03.2018, studii superioare, perioadă determinată de 2 ani și o lună (16.08.2018-15.09.2020), normă întreagă de 8 ore /zi, la Facultatea de Medicină, Departamentul DFPC din cadrul ICDT, centrul de cercetare 17A.

Informații suplimentare

Fișa postului:

Cercetător ştiinţific SIM

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător științific în știința materialelor, din cadrul unui proiect de cercetare, studii superioare, perioada determinata de 2 ani si o luna ( 16.08.2018-15.09.2020) la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, din cadrul ICDT, centrul de cercetare C08.

Informații suplimentare

Fișa postului:

Asistent cercetare - studenţi masteranzi

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs două posturi de asistent cercetare - studenți masteranzi, cu angajare pe perioadă determinată - 21 luni, la Facultatea Inginerie Mecanică, Departament Inginerie Mecanică. Centrul de Cercetare D 02 - Proiect de cercetare nr. 85/2016, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0017. Dosarele se depun la Registratura Universității Transilvania din Braşov (clădirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov), până în data de 5.12.2016, între orele 12.00 - 15.00.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Asistent cercetare - doctorand inginer

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent cercetare -doctorand inginer, cu angajare pe perioadă determinată 21 luni, la Facultatea Inginerie Mecanică, Departament Inginerie Mecanică. Centrul de Cercetare D 02 - Proiect de cercetare nr. 85/2016, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0017. Dosarele se depun la Registratura Universităţii Transilvania din Braşov (clădirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov), până în data de 5.12.2016, între orele 12.00 - 15.00.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Asistent de cercetare - proiect

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare - proiect, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată până la data de 31.09.2017, cu timp parțial -2 ore/zi, la Facultatea de Medicină, Departamentul de Discipline Fundamentale, Profilactice şi Clinice, Centrul de Cercetare Fundamentală şi Strategii Preventive în Medicină, C 17 A.

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Cercetător ştiinţific

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător ştiințific cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 18 luni, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre, Centrul de Cercetare Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre.

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Asistent de cercetare cu studii de licenţă

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare cu studii de licență, cu angajare pe perioadă determinată de 10 luni, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre, Centrul de Cercetare Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre.

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Cercetător ştiinţific III

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Cercetător ştiințific III, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 18 luni la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor, Departamentul Ingineria Electrică şi Fizică Aplicată.

Informații suplimentare

ANUNT ANULARE CONCURS

Asistent cercetare proiect

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent cercetare proiect, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor, Departamentul de Electronică şi Calculatoare, Centrul de Cercetare - Sisteme Electronice Incorporate si Comunicatii Avansate.

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE FINALE

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Cercetător ştiinţific III

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător ştiințific III, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Departamentul Autovehicule şi Transporturi, Centrul de Cercetare Informatică Industrială Virtuală şi Robotică.

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

Asistent de cercetare ştiinţifică

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare ştiințifică, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată până la finalizarea proiectului, respectiv 30.06.2016, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Departamentul Autovehicule şi Transporturi, Centrul de Cercetare Informatică industrială virtuală şi robotică.

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Asistent de cercetare ştiinţifică

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare ştiințifică, cu studii superioare (masterat), cu angajare pe perioadă determinată, in conformitate cu prevederile contractului de finantare EMVeM nr. 315967/2012 FP7 Marie Curie, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor, Departamentul Electronică şi Calculatoare, Centrul de Cercetare Sisteme electronice încorporate şi comunicații avansate

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Asistent de cercetare ştiinţifică

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare ştiințifică, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor, Departamentul Automatică şi Tehnologia Informației, Centrul de Cercetare Sisteme de control al proceselor.

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Cercetător ştiinţific

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător ştiințific, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Design de Produs şi Mediu, Departamentul Design de Produs, Mecatronică şi Mediu, Centrul de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare.

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Asistent de cercetare ştiinţifică

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare ştiințifică, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată până la finalizarea proiectului, respectiv 30.06.2016, la Facultatea de Design de Produs şi Mediu, Departamentul Design de Produs, Mecatronică şi Mediu, Centrul de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare.

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

Asistent de cercetare ştiinţifică

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare ştiințifică, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată până la finalizarea proiectului, respectiv 30.06.2016, la Facultatea de Design de Produs şi Mediu, Departamentul Design de Produs, Mecatronică şi Mediu, Centrul de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare.

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU