Universitatea Transilvania din Braov organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de cercetător cu studii superioare, perioadă determinată de 2 ani și 4 luni, normă întreagă de 8 ore, în cadrul proiectului Membru cercetător Postdoctoral din cadrul ICDT.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICĂ 

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător științific III, cu angajare pe perioadă determinată până la data de 14.09.2025, la Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere, Departamentul de Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

 

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare proiect, cu angajare pe perioadă determinată până la 31.12.2022, la Facultatea de Construcții, Departamentul de Instalații pentru construcții.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs două posturi de asistent de cercetare, cu angajare pe perioadă determinată până la 27.10.2022, normă de lucru 5 ore/ lună, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Departamentul de Autovehicule și Transporturi, ICDT.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi contractual temporar vacante de asistent de cercetare-student (2 posturi), cu norma 20 ore/luna, asistent de cercetare-masterand (1 post), cu norma 20 ore/luna, asistent de cercetare-tehnician (1 post), cu  norma 20 ore/luna, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată, 01.02.2022-31.12.2024, la Facultatea de Litere - Proiect de cercetare.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un post de cercetător științific postdoctorat - proiect, cu angajare pe perioadă determinată de 18 luni, în perioada 01.07.2021-31.12.2022, la Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere, Departamentul de Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

 

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual temporar vacante de cercetător științific cu studii superioare, doctorat în ingineria materialelor, perioadă determinată 15.01.2021-15.09.2022, normă de 8 ore/zi,  la Facultatea  de Știința și ingineria materialelor, ICDT-C08, în cadrul unui proiect de cercetare.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

 

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător științific - proiect, cu angajare pe perioadă determinată de 31 de luni, începând cu data de 01.10.2020, la Facultatea de Inginerie electrică și știinta calculatoarelor, Departamentul Inginerie Electrică și Fizică Aplicată.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare proiect, cu angajare pe perioadă determinată până la 31.07.2022, normă întragă de 8 ore/zi, la Facultatea de Design de produs și mediu, Departamentul Design de produs, Mecatronică și Mediu.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de cercetător științific în fizică din cadrul unui proiect, studii superioare, doctorat și postdoctorat în fizică, specializarea Biofizică, perioadă determinată până la data de 15.09.2020, normă întreagă de 8 ore/lună, la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov, din cadrul ICDT, centrul de cercetare C17A.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare proiect, cu angajare pe perioadă determinată până la data de 31.12.2020, la Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor, Departamentul de Marketing turism-servicii și afaceri internaționale, Centrul de cercetări și studii economice.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare – studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea Silvicultură şi exploatări forestiere, Departamentul de Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor şi măsurători terestre - Centrul de Cercetare E. F. A. P. M. T.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs două posturi de cercetător științific, cu angajare pe perioadă determinată de 2 ani, la Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor, Departament de Marketing turism-servicii și afaceri internaționale, Centrul de cercetări și studii economice.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent cercetare proiect, cu angajare pe perioadă determinată (17.12.2018 – 31.12.2022), la Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor, Departamentul de Inginerie electrică și fizică aplicată - Centrul de cercetare sisteme electrice avansate.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent cercetare proiect, cu angajare pe perioadă determinată (17.12.2018 – 31.12.2022), la Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor, Departamentul de Inginerie electrică și fizică aplicată - Centrul de cercetare sisteme electrice avansate.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare proiect, din cadrul unui proiect de cercetare, studii superioare, perioada determinata de 2 ani ( 01.10.2018-30.09.2020) la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, din cadrul ICDT, centrul de cercetare L3.
În perioada 13.08.2018-24.08.2018 depunerea dosarelor de concurs la registratura universității se va face între orele 9:00-13:00.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent cercetare - proiect, cu angajare pe perioadă determinată - (01.10.2018 – 31.12.2022), la Facultatea Design de produs și mediu, Departament Design de produs, mecatronică și mediu, Centrul de cercetare Sisteme de energii regenerabile și reciclare, RESREC..
În perioada 13.08.2018-24.08.2018 depunerea dosarelor de concurs la registratura universității se va face între orele 9:00-13:00.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE SELECTIE DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător științific - proiect, cu angajare pe perioadă determinată - (01.10.2018 – 31.12.2022), la Facultatea Design de produs și mediu, Departamentul de Design de produs, mecatronică și mediu, Centrul de cercetare - Sisteme de energii regenerabile și reciclare, RESREC.
În perioada 13.08.2018-24.08.2018 depunerea dosarelor de concurs la registratura universității se va face între orele 9:00-13:00.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător științific în fizică, din cadrul proiectului de cercetare nr. 58PCCDI din data de 15.03.2018, studii superioare, perioadă determinată de 2 ani și o lună (16.08.2018-15.09.2020), normă întreagă de 8 ore /zi, la Facultatea de Medicină, Departamentul DFPC din cadrul ICDT, centrul de cercetare 17A.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător științific în știința materialelor, din cadrul unui proiect de cercetare, studii superioare, perioada determinata de 2 ani si o luna ( 16.08.2018-15.09.2020) la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, din cadrul ICDT, centrul de cercetare C08.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului:

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs două posturi de asistent cercetare - studenți masteranzi, cu angajare pe perioadă determinată - 21 luni, la Facultatea Inginerie Mecanică, Departament Inginerie Mecanică. Centrul de Cercetare D 02 - Proiect de cercetare nr. 85/2016, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0017. Dosarele se depun la Registratura Universității Transilvania din Braşov (clădirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov), până în data de 5.12.2016, între orele 12.00 - 15.00.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent cercetare -doctorand inginer, cu angajare pe perioadă determinată 21 luni, la Facultatea Inginerie Mecanică, Departament Inginerie Mecanică. Centrul de Cercetare D 02 - Proiect de cercetare nr. 85/2016, PN-III-P2-2.1-BG-2016-0017. Dosarele se depun la Registratura Universităţii Transilvania din Braşov (clădirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov), până în data de 5.12.2016, între orele 12.00 - 15.00.

 

Informații suplimentare

 

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare - proiect, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată până la data de 31.09.2017, cu timp parțial -2 ore/zi, la Facultatea de Medicină, Departamentul de Discipline Fundamentale, Profilactice şi Clinice, Centrul de Cercetare Fundamentală şi Strategii Preventive în Medicină, C 17 A.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător ştiințific, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 18 luni la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor, Departamentul Ingineria Electrică şi Fizică Aplicată, Centrul de Cercetare SEA.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător ştiințific cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 18 luni, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre, Centrul de Cercetare Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare cu studii de licență, cu angajare pe perioadă determinată de 10 luni, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre, Centrul de Cercetare Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Cercetător ştiințific III, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 18 luni la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor, Departamentul Ingineria Electrică şi Fizică Aplicată.

 

Informații suplimentare

ANUNT ANULARE CONCURS

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent cercetare proiect, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor, Departamentul de Electronică şi Calculatoare, Centrul de Cercetare - Sisteme Electronice Incorporate si Comunicatii Avansate.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE FINALE

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător ştiințific III, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Departamentul Autovehicule şi Transporturi, Centrul de Cercetare Informatică Industrială Virtuală şi Robotică.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare ştiințifică, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată până la finalizarea proiectului, respectiv 30.06.2016, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Departamentul Autovehicule şi Transporturi, Centrul de Cercetare Informatică industrială virtuală şi robotică.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare ştiințifică, cu studii superioare (masterat), cu angajare pe perioadă determinată, in conformitate cu prevederile contractului de finantare EMVeM nr. 315967/2012 FP7 Marie Curie, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor, Departamentul Electronică şi Calculatoare, Centrul de Cercetare Sisteme electronice încorporate şi comunicații avansate.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare ştiințifică, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor, Departamentul Automatică şi Tehnologia Informației, Centrul de Cercetare Sisteme de control al proceselor.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător ştiințific, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Design de Produs şi Mediu, Departamentul Design de Produs, Mecatronică şi Mediu, Centrul de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare ştiințifică, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată până la finalizarea proiectului, respectiv 30.06.2016, la Facultatea de Design de Produs şi Mediu, Departamentul Design de Produs, Mecatronică şi Mediu, Centrul de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de asistent de cercetare ştiințifică, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată până la finalizarea proiectului, respectiv 30.06.2016, la Facultatea de Design de Produs şi Mediu, Departamentul Design de Produs, Mecatronică şi Mediu, Centrul de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile şi Reciclare.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător ştiințific, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări forestiere, Departamentul Silvicultură.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător ştiințific, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări forestiere, Departamentul Exploatări forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre.

 

Informații suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE