Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Simulare numerică, testări și mecanica materialelor compozite
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Informatică industrială virtuală și robotică
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Tehnologii și sisteme avansate de fabricație
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Inginerie economică și sisteme de producție
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Eco-tehnologii avansate de sudare
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Tehnologii și materiale avansate metalice, ceramice și compozite MMC
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Sisteme pentru controlul proceselor
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Sisteme electronice încorporate și comunicații avansate
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Managementul durabil al resurselor forestiere și cinegetice
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Exploatări forestiere, amenajarea pădurilor și măsurători terestre
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Tehnologii inovative și produse avansate în industria lemnului
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Eco-design de mobilier, restaurare și certificare în industria lemnului
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de proiectare al Institutului PRO-DD
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Ecobiotehnologii și echipamente în agricultură și alimentație
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Sisteme mecatronice avansate
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Designul elementelor și sistemelor mecanice
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Modelare matematică și produse software
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de cercetări economice
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Dezvoltare personală, profesională, instituțională și educație pentru o comunitate durabilă
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț - Psihologie
Detalii fișa postului - Psihologie
Detalii anunț - Științele educației
Detalii fișa postului - Științele educației

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Calitatea vieții și performanță umană
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Știința muzicii – excelență în interpretarea muzicală
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de cercetare fundamentală și strategii preventive în medicină
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de cercetare în medicină aplicată și strategii intervenționale în practica medicală
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

Rezultate selecție dosare

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul pentru cercetări în domeniul inovării și creativității culturale
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

Rezultate selecție dosare

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de lingvistică teoretică și aplicată- CeLTA
Posturi: 1 post vacant
Detalii anunț
Detalii fișa postului

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Centrul de studii juridice „Emil Poenaru”
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț 1
Detalii anunț 2
Detalii fișa postului

Rezultate selecție dosare

 

Denumire post: Cercetător științific
Centru de cercetare: Comunicare și inovare socială
Posturi: 2 posturi vacante
Detalii anunț
Detalii fișa postului

Rezultate selecție dosare