CALENDAR CONCURSURI POSTURI DE CERCETARE

anul universitar 2020 –2021

posturi pe perioadă determinată  1. Publicarea anunțului într-un ziar de circulație națională: 19 noiembrie 2020
  2. Înscrierile pentru participarea la concursul de ocupare a posturilor de cercetare: 19 noiembrie 2020 – 18 decembrie 2020
  3. Desfășurarea concursului: 05-07 ianuarie 2021
  4. Publicarea pe site-ul concursului a rezultatelor: 11 ianuarie 2021
  5. Depunere contestații: 12-14 iaunuarie 2021 (contestațiile se pot depune între orele 8.00 și 13 la Registratura Universității).
  6. Aprobarea rezultatelor concursurilor de Consiliile Facultăților: 15-18 ianuarie 2021
  7. Validarea rezultatelor concursurilor de Senatul Universității Transilvania din Brașov: 19-30 ianuarie 2021.

Dosarul de concurs este întocmit de candidat și se depune la registratura Universității Transilvania din Braşov, Bd. Eroilor nr. 29, cod 500036, de luni până vineri, între orele 9.00 și 13.00 (cu excepția sărbătorilor legale) sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit confirmarea primirii.

Informații suplimentare:

Direct: Prorectorat activitatea de cercetare științifică și informatizare, luni-vineri, orele 8.00 – 15.00;

Telefon: +40 268 415339

E-mail: prorector-cercetare@unitbv.ro.


Desfăşurarea concursului

Lista candidaților pe facultăți (CV, FV și listă lucrări)


 Rezultatele concursului posturi de cercetare: Lista candidaților declarați admiși


1 . Posturi scoase la concurs

 Cercetător științific gradul II, poziția 63, domeniul Medicină, Facultatea de Medicină, Departamentul de Discipline Fundamentale, Profilactice și Clinice;

 Asistent de cercetare științifică, poziția 64, domeniul Electronică, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Electronică și Calculatoare;

Cercetător științific, poziția 65, domeniul Electronică, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Electronică și Calculatoare.

  1. Legislație
  1. Dosarul de înscriere:

Componența dosarului de concurs

Instrucțiuni MEC privind dosarul de concurs CS II

Formulare înscriere concurs

   4. Atribuțiile / activitățile aferente posturilor scoase la concurs, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

   5. Tematica de concurs, data și locul desfășurării concursului

   6. Comisii concurs