Fii în centru!

Fii in centru

Proiecte aprobate spre finanțare 2024

Proiecte propuse spre aprobare 2024

Vezi AICI lista proiectelor „Fii în centru!” depuse până la data de 20 noiembrie 2023.

Competiția de proiecte studențești ”Fii în Centru!”, ediția 2024, urmărește implicarea studenților Universității Transilvania din Brașov în demersul de dezvoltare și optimizare a proceselor și activităților administrative, didactice și de cercetare din cadrul instituției. Propunerile de proiecte din cadrul competiției 2024 trebuie să se încadreze în următoarele priorități:

• digitalizarea proceselor din universitate;
• îmbunătățirea activității didactice;
• dezvoltarea unui Campus Verde.

Valoarea grantului: maximum 500.000 de lei/grant

Calendarul competiției:
• 9 octombrie 2023 - lansarea competiției;
• 23 octombrie 2023  - 20  noiembrie 2023 - depunerea propunerilor de proiecte la adresa de email: brme@unitbv.ro;
• 13 decembrie 2023 – publicarea rezultatelor pe website-ul universității.

Perioada de implementare: ianuarie - decembrie 2024.

Criterii de eligibilitate:
• propunerea de proiect este depusă de o echipă formată din minimum 3 studenți înmatriculați la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de ciclul sau programul de studii (licență, masterat, doctorat).
• maximum 30% din valoarea bugetului unui proiect poate fi alocată pentru bursele studenților, membri ai echipei de proiect
• cel puțin 70% din valoarea bugetului reprezintă cheltuieli materiale destinate implementării proiectului (achizițiile necesare vor fi realizate de serviciile universității)
• valoarea maximă a bursei lunare/membru al echipei este de 2200 lei
• în situația în care proiectele au ca obiectiv dezvoltarea/îmbunătățirea unor aplicații/programe software, criteriile 2 și 3 nu sunt obligatorii.

Evaluarea propunerilor va fi realizată de o Comisie numită de Consiliul de Administrație, utilizând următoarele criterii:
• oportunitatea și necesitatea implementării proiectului;
• caracterul inovator al proiectului;
• claritatea propunerii de proiect (obiective, activități, plan de implementare, buget, echipă – rolul membrilor echipei, evaluare impact etc.);
• segmentul de beneficiari ai rezultatelor obținute în cadrul proiectului;
• descrierea utilizării bugetului.

Care sunt pașii necesari pentru a te înscrie în competiția „Fii în centru”?

  1. Îți formezi o echipă împreună cu colegii tăi
  2. Scrieți proiectul cu ideea care credeți că ar aduce plus valoare universității, urmând criteriile enunțate mai sus
  3. Îl trimiteți pe adresa brme@unitbv.ro, până în 20 noiembrie, ora 20:00
  4. După publicarea rezultatelor, vă apucați de treabă.

Informații suplimentare:
Prorector Studenți și legătură cu mediul economic și socio-cultural prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Fii în centru 2023

Fii în centru 2022

Fii în centru! 2021