Fii în centru!

Fii in centru

Competiția de proiecte studențești „Fii în centru!”, ediția 2023, urmărește implicarea studenților Universității Transilvania din Brașov în demersul de dezvoltare și optimizare a proceselor și activităților administrative, didactice și de cercetare din cadrul instituției. Propunerile de proiecte din cadrul competiției 2023 trebuie să se încadreze în următoarele priorități:


• digitalizarea proceselor din universitate;
• îmbunătățirea activității didactice;
• dezvoltarea unui Campus Verde.

Valoarea grantului: maximum 500.000 de lei/grant

Calendarul competiției:
• 10 octombrie 2022 - lansarea competiției;
• 1 - 29 noiembrie 2022 - depunerea propunerilor de proiecte la adresa de email: brme@unitbv.ro;
• 2 - 16 decembrie 2022 - evaluarea propunerilor;
• 19 decembrie 2022 – publicarea rezultatelor pe website-ul universității.

Perioada de implementare: ianuarie - decembrie 2023.

Criterii de eligibilitate:
• propunerea de proiect este depusă de o echipă formată din minimum 3 studenți înmatriculați la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de ciclul sau programul de studii (licență, masterat, doctorat);
• maximum 30% din valoarea bugetului unui proiect poate fi alocată pentru bursele studenților, membri ai echipei de proiect; valoarea maximă a bursei lunare/membru al echipei este de 2200 lei.
• cel puțin 70% din valoarea bugetului reprezintă cheltuieli materiale destinate implementării proiectului (achizițiile vor fi realizate de serviciile universității).

Evaluarea propunerilor va fi realizată de o comisie numită de Consiliul de Administrație, utilizând următoarele criterii:
• oportunitatea și necesitatea implementării proiectului;
• segmentul de beneficiari ai soluțiilor implementate în cadrul proiectului
• caracterul inovator al proiectului;
• claritatea propunerii de proiect (obiective, activități, plan de implementare, buget, echipă, evaluare impact etc.);
• descrierea utilizării bugetului.

Vezi aici fișa de evaluare a proiectelor.

Care sunt pașii necesari pentru a te înscrie în competiția „Fii în centru”?

  1. Îți formezi o echipă împreună cu colegii tăi
  2. Scrieți proiectul cu ideea care credeți că ar aduce plus valoare universității, urmând criteriile enunțate mai sus
  3. Îl trimiteți pe adresa brme@unitbv.ro, până în 29 noiembrie
  4. După publicarea rezultatelor, vă apucați de treabă.

Informații suplimentare:
Prorector Studenți și legătură cu mediul economic și socio-cultural prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Fii în centru 2022

Fii în centru! 2021