CEEPUS
  •   • CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993. România s-a alăturat acestui Program în anul 1998.
  •   • PARTICIPANȚI - La Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală - CEEPUS participă ţări din centrul şi sud - estul Europei: Albania, Austria, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia şi Slovenia, Universitatea din Prishtina, United Nations Interim Administration Mission in Kosovo – MEST, precum și Republica Moldova, începând cu anul universitar 2011-2012.

    REȚELE CEEPUS - O reţea CEEPUS este o structură interuniversitară în cadrul căreia mai multe universităţi din cel puţin două ţări diferite derulează un proiect comun.

    Orice cadru didactic al unei universităţi poate crea o reţea CEEPUS şi atunci instituţia de care aparţine devine coordonatorul reţelei sau poate adera la o reţea coordonată de o altă universitate participantă la Program şi atunci instituţia sa devine instituţie parteneră. Toate operaţiunile legate de crearea/gestionarea proiectelor CEEPUS şi de înscrierea pentru/acordarea burselor se derulează online, pe pagina de internet www.ceepus.info.

    Universitatea Transilvania din Brașov este membră în cadrul a 15 rețele CEEPUS.

Burse pentru susținerea mobilităților temporare externe destinate studenților de la ciclurile de licență și masterat

Programul se adresează studenților Universității Transilvania din Brașov care doresc să studieze sau să efectueze stagii de practică în țări din întreaga lume. Cuantumul lunar al burselor este de stabilit în funcție de distanță  până la locul de desfășuare a mobilității. Mai multe detalii se găsesc în anexa 6 din HCA nr.32 din 21 noiembrie 2017 disponibilă aici și în anexa 10  din HCA nr.42 din 6 iunie 2018 disponibilă aici. Instrucțiunea este disponibilă AICI.