Fii în centru! 2020

Fii in centru

Competiția „Fii în centru!” se adresează echipelor de studenți formate din minumum 3 studenți înmatriculați la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de ciclul sau programul de studii (licență, masterat, doctorat).  Maximum 30% din valoarea grantului poate fi alocată pentru bursele studenților, membri ai echipei de proiect iar 70% din valoarea bugetului reprezintă cheltuieli materiale pentru implementare (achizițiile vor fi realizate de serviciile universității).

Competiția 2020 acordă prioritate proiectelor ce vizează:

 • • digitalizarea proceselor din universitate;
 • • îmbunătățirea activității didactice;
 • • adaptarea proceselor din universitate la condiții speciale (inclusiv de natură epidemiologică) de desfăşurare a activității.

Valoarea grantului: maximum 100.000 euro/grant
Valoarea totală a granturilor: 1 milion euro
Perioada de implementare: 1 decembrie 2020 – 30 septembrie 2021

 Evaluarea propunerilor: evaluarea va fi realizată de o Comisie numită de Consiliul de Administrație, utilizând următoarele criterii:

 • oportunitatea și necesitatea implementării proiectului;
 • numărul de beneficiari ai soluțiilor implementate în cadrul proiectului;
 • caracterul inovator al proiectului;
 • claritatea propunerii de proiect (obiective, activități, plan de implementare, buget, resursă umană, evaluare impact etc.);
 • adecvarea bugetului.

 

Rezultatele competiției „Fii în centru!” 2020
Noi dezvoltăm universitatea - 2020

Noi dezvoltam universitatea

Ai vrea să schimbi unele lucruri în campus și ai idei care ar putea îmbunătăți viața studenților?  Suntem încântați să le realizăm împreună!

Tocmai de aceea am lansat proiectul „Noi dezvoltăm universitatea”, un proiect în care ideea ta valorează 100.000 de lei. Vino cu o idee despre cum ai putea îmbunătăți lucrurile în campus sau alege una din temele impuse de universitate și noi îți dăm 100.000 de lei ca să-ți pui proiectul în practică. 

Teme propuse de conducerea universității
 1. Modernizarea sistemului de supraveghere video (on-line) al căminelor și cantinelor UniTBv (spații adiacente exterioare și holuri comune);
 2. Dezvoltarea unui sistem de management viizual și a unui sistem operativ la nivelul căminelor și cantinelor UniTBv privind procesele de escaladare a informațiilor de urgență (probleme de ordin tehnic, PSI, Salvare, Poliție, Jandarmerie etc.);
 3. Dezvoltarea unei aplicații studențești periodice (ziar - ex: Ziar UniTBv, Ziarul Universității Transilvania, Student de Brașov...) și a unui centru de presă aferent. (publicație on-line și tipărită).
 4. Crearea unui mediu digital pentru alegerea și verificarea disciplinei Educație Fizică, pentru studenții care nu aparțin facultății de profil sportiv;
 5. Crearea unui sistem informatic pentru urmărirea, on-line, a documentelor de la registratura universității.

Calendarul proiectului

27 ianuarie 2020 – 09 martie 2019 - depunerea propunerilor de proiecte
09 martie 2020  20 martie 2020 – analiza propunerilor și anunțarea proiectelor câștigătoare
20 martie 2020 – 01 decembrie 2020 – implementarea proiectelor câștigătoare*

*Pentru proiectele declarate câștigătoare se va stabili și un grafic de raportare a stadiului proiectului. Acest grafic urmează să fie comunicat după desemnarea proiectelor câștigătoare.

Proiectele declarate câștigătoare vor fi finanțate de către UniTBv, din venituri proprii/fondul de burse, cu suma maximă de 100.000 lei fiecare, din care 30.000 lei sub formă de burse acordate membrilor echipei de implementare (minim 3 studenți).

Condiții de participare
 1. Să fii student la zi, (licență, masterat, doctorat), la Universitatea Transilvania.
 2. Să ai o echipă formată din minim 3 membrii.
 3. Să te informezi referitor la aspectele tehnico-administrative și legale, aferente funcționării universității.
 4. Să implementezi proiectul cu ajutorul propriei echipe, în colaborare cu angajații universității.

 

                Noi dezvoltam universitatea 2020 - Rezultate

Fii în centru!

Fii in centru

Rezultatele competiției „Fii în centru!” 2021-2022 sunt disponibile AICI

Vezi aici proiectele depuse până în data de 30 noiembrie 2021, ora 23:59.

Competiția 2021-2022 „Fii în Centru!” urmărește implicarea studenților în demersul de îmbunătățire a proceselor și activităților din universitate.  Competiția 2021-2022 acordă prioritate proiectelor ce vizează:

• digitalizarea proceselor din universitate;
• îmbunătățirea activității didactice;
• dezvoltarea unui Campus Verde.

Valoarea grantului: maximum 500.000 de lei/grant

Calendarul competiției:
• 5 – 30 noiembrie 2021 - depunerea propunerilor de proiecte la adresa de email: brme@unitbv.ro;
• 1 - 15 decembrie 2021 - evaluarea propunerilor;
• 17 decembrie 2021 – publicarea rezultatelor pe website-ul universității.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022.

Criterii de eligibilitate:
• propunerea de proiect este depusă de o echipă formată din minimum 3 studenți înmatriculați la Universitatea Transilvania din Brașov, indiferent de ciclul sau programul de studii (licență, masterat, doctorat);
• maximum 30% din valoarea totală a proiectelor aprobate poate fi alocată pentru bursele studenților, membri ai echipei de proiect; 70% din valoarea bugetului reprezintă cheltuieli materiale pentru implementare (achizițiile vor fi realizate de serviciile universității).

Notă (conform HCA nr. 41/12.01.2022): Valoarea totală a bursei lunare acordată unui membru al echipei nu poate depăși 2.000 de lei.

Evaluarea propunerilor va fi realizată de o comisie numită de Consiliul de Administrație, utilizând următoarele criterii:
• oportunitatea și necesitatea implementării proiectului;
• numărul de beneficiari ai soluțiilor implementate în cadrul proiectului;
• caracterul inovator al proiectului;
• claritatea propunerii de proiect (obiective, activități, plan de implementare, buget, echipă, evaluare impact etc.);
• adecvarea bugetului.

Vezi aici fișa de evaluare a proiectelor.

Informații suplimentare:
Prorector Studenți și legătură cu mediul economic și socio-cultural prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Fii în centru! 2020