Despre colecţie

Colecția BIBLIO reuneşte lucrări prezentate în cadrul conferinței omonime de biblioteconomie şi ştiința informării, organizată de Universitatea Transilvania din Braşov - Biblioteca, în perioada 2002-2007, respectiv 2009-2012. Începând cu anul 2009, organizarea acestui eveniment profesional s-a realizat în parteneriat cu Asociatia Bibliotecarilor din România (ABR), Academia Română, Asociația Internațională Francofonă a Bibliotecarilor şi Documentariştilor (AIFBD) şi Biblioteca Judeteană “George Barițiu” din Braşov. De-a lungul timpului, statutul acestei manifestări s-a schimbat, de la sesiune de comunicări (2002) la conferință națională cu participare internațională (2003- 2007), devenind ulterior conferință internațională (2009-2012).

Lucrările susținute în cadrul conferinței BIBLIO au fost recenzate de o comisie formată din cadre didactice ale Universității Transilvania din Braşov şi din specialişti în domeniul biblioteconomiei şi al ştiinței informării, şi reunite în 10 volume publicate la Editura Universității Transilvania din Braşov în intervalul 2002-2007 şi 2009-2012.

Fiecare dintre volume se deschide cu un cuvânt înainte semnat de către Rectorul Universității Transilvania din Braşov sau de către Directorul Bibliotecii, urmat de cuprins în limbile română şi engleză. Pe pagina care precede cuprinsul, din 2007 apar menționați membrii colectivului de redacție şi membrii comitetului de recenzie a lucrărilor publicate, precum şi membrii comitetului ştiințific al conferinței BIBLIO din anul de apariție a volumului. Limba de publicare a lucrărilor este limba română, cu rezumatul în limba engleză pentru autorii români, iar pentru participanții din străinătate în limba engleză. În vederea indexării în bazele de date, începând cu anul 2010 textul este scris integral în limba engleză.

Tematica abordată de aceste volume surprinde atât aspecte de strictă specialitate, cât şi aspecte aflate la confluența dintre biblioteconomie şi domenii precum istorie, literatură, lingvistică, drept, psihologie, informatică, tehnică, economie. Subiecte precum direcții noi de cercetare şi inovare în domeniul biblioteconomiei, rolul şi statutul bibliotecii şi al bibliotecarului în societatea informațională, managementul şi marketingul bibliotecii şi al resurselor informaționale, dezvoltarea şi optimizarea serviciilor de bibliotecă şi orientarea acestora către utilizatori, biblioteci digitale, biblioteci virtuale, implementarea noilor tehnologii informaționale în activitățile biblioteconomice, cultura informației, formarea profesională a specialiştilor în domeniul informării, legislație privind biblioteca, parteneriate între biblioteci, istoria bibliotecilor suscită un real interes pentru cei care activează în domeniul profesiilor informării, şi nu numai.

Autorii studiilor publicate în volumele BIBLIO sunt bibliotecari, documentarişti, specialişti în informare, dar şi cadre didactice din biblioteci şi universități sau alte instituții de prestigiu din România sau din țări precum SUA, Franța, Elveția, Belgia, Norvegia, Scoția, Ungaria, Bulgaria, Lituania, Republica Moldova.

Colecția BIBLIO constituie o relevantă (re)sursă de informare pentru cei interesați de domeniul biblioteconomiei şi al ştiinței informării, calitatea studiilor publicate aici fiind certificată şi de faptul că este indexată în baza de date EBSCO (Library Literature & Information Science Index - H. W. Wilson)[1], intrând totodată şi în circuitul documentelor destinate schimbului național şi international de publicații realizat de Biblioteca Universității Transilvania din Braşov.

[1] http://www.ebscohost.com/titleLists/lii-coverage.pdf

Lista titlurilor

BIBLIO 2002: Sesiune de comunicări în biblioteconomie şi ştiinţa informării: Braşov, 16-18 mai 2002

BIBLIO 2003: Conferinţa Naţională de Biblioteconomie cu participare internaţională: Braşov, 8-10 mai 2003

BIBLIO 2004: Conferinţa Naţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Braşov, 20-22 mai 2004

BIBLIO 2005: Conferinţa Naţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Braşov, 12-14 mai 2005

BIBLIO 2006: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Braşov, 25-27 mai 2006

BIBLIO 2007: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Braşov, 3-5 mai 2007

BIBLIO 2009: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Braşov, 4-5 mai 2009

BIBLIO 2010: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Innovation en bibliotheque. Innovation within libraries: Braşov, 3-5 iunie 2010

BIBLIO 2011: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Innovation en bibliotheque. Innovation within libraries: Braşov, 2-4 iunie 2011

BIBLIO 2012: Conferinţa Internaţională de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Innovation en bibliotheque. Innovation within libraries: Braşov, 6-8 iunie 2012