Despre colecție

Activitatea de cercetare ştiințifică este o componentă esențială a procesului de învățământ superior şi constituie o preocupare majoră a cadrelor didactice din Universitatea Transilvania din Braşov. Rezultatele activității de cercetare ştiințifică la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere s-au materializat prin publicații monografice, dar şi prin lucrări publicate în Buletinul Universității şi în cadrul Simpozionului Internațional bianual Forest and Sustainable Development, începând cu anul 2004, publicarea volumului de proceedings realizându-se în anul următor. Începând cu anul 2011, lucrările au fost redactate şi publicate în limba engleză.

Volumele de proceedings din perioada 2005-2011 au fost structurate pe 9 secțiuni:

  • Silvobiologie;
  • Silvotehnică şi Protecția Pădurilor;
  • Arii Protejate şi Protejarea Biodiversității;
  • Cinegetică;
  • Amenajarea Pădurilor şi a Bazinelor Hidrografice Torențiale;
  • Măsurători Terestre;
  • Tehnologii de Exploatare şi Valorificare a Lemnului;
  • Transporturi şi Construcții Forestiere;
  • Politică, Legislație şi Economie Forestieră.

Prof. univ. dr. ing. Valentina Ciobanu

Coordonator colecție