Publicaţii din 2019

DAVID Laura Teodora, TRUȚA Camelia, CAZAN Ana-Maria (2019), Pas cu pas în orientarea pentru carieră. Ghid pentru formatori, ISBN 978-606-19-1137-0

LITRĂ Adriana Veronica (2019), Populația județului Brașov – Evoluție, situație actuală, previziuni. Orizont 2060. Analiza și impactul fenomenului de îmbătrânire demografică, ISBN 978-606-19-1122-6

KADAR (LAZAR) Knga (2019), Promovarea turismului în zona Centru, ISBN 978-606-19-1113-4

PĂTRUȚIU-BALTEȘ Loredana (2019), Promovarea în marketingul online. Studiu de caz pentru companiile de produse software și servicii informatice din România, ISBN 978-606-19-1112-7