2011

 
Ştiinţe economice

ANTONOAIE Niculaie, ANTONOAIE Cristina (2011), Mangementul afacerilor, ISBN 978-60-19-0013-8

BABA Mirela Camelia (2011), Rapoarte financiar-contabile utilizate în analiza şi deciziile manageriale, ISBN 978-973-598-843-2

BĂLĂŞESCU Marius, BĂLĂŞESCU Simona (2011), Economia comerţului, ISBN 978-973-598-870-8

BĂLĂŞESCU Marius (2011), Tehnici de vânzări, ISBN 978-973-598-869-2

BĂRBULESCU ŞEITAN Oana (2011), Plăţi şi finanţări internaţionale, ISBN 978-973-598-967-5

BOTIŞ Sorina (2011), Monedă şi credit. Culegere de aplicaţii pentru seminar şi licenţă, ISBN 978-606-19-0004-6

BRĂTUCU Gabriel, ŢIEREAN Ovidiu Mircea (2011), Marketing general, ISBN 978-973-598-925-5

DINCĂ Gheorghiţa, BRĂTULESCU Maria Letiţia (2011), Finanţe publice, ISBN 978-973-598-902-6

DINCĂ Gheorghiţa (2011), Gestiunea financiară a instituţiilor publice, ISBN 978-973-598-901-9

DINCĂ Marius Sorin (2011), Gestiunea financiară a firmei, ISBN 978-973-598-900-2

DUGULEANĂ Liliana (2011), Metode de previziune economică, ISBN 978-973-598-658-2

FORIŞ Tiberiu (2011), Managementul resurselor umane, ISBN 978-973-598-837-1

GUGA Lucian (2011), Management strategic, ISBN 978-973-598-979-8

ISPAS Ana (2011), Marketing turistic, ISBN 978-973-598-849-4

MARINESCU Nicolae (2011), Integrare europeană, ISBN 978-973-598-763-3

MUREŞAN Laura, POŢINCU Cristian (2011), Etica în afaceri, ISBN 978-973-598-879-1

NEACŞU Andreea Nicoleta (2011), Protecţia consumatorului, ISBN 978-973-598-880-7

PĂTRAŞCU Lucian (2011), Bazele contabilităţii, ISBN 978-973-598-848-7

PĂTRAŞCU Lucian (2011), Bilanţul contabil şi alte rapoarte financiare, ISBN 978-973-598-847-0

PETCU Nicoleta (2011), Statistică economică, ISBN 978-973-598-881-4

PETCU Nicoleta (2011), Statistică pentru afaceri, ISBN 978-073-598-882-1

RISTEA Cristache (coord.) (2011), Proceduri operaţionale aplicabile în serviciul public de ocupare, ISBN 978-973-598-950-7 gen., 978-973-598-951-4 vol. 1, 978-973-598-952-1 vol. 2, 978-973-598-953-8 vol. 3, 978-973-598-954-5 vol. 4, 978-973-598-955-2 vol. 5, 978-973-598-956-9 vol. 6, 978-973-598-957-6 vol. 7

SUCIU Titus (2011), Pieţe de capital, ISBN 978-973-598-886-9

SUMEDREA Silvia (2011), Management financiar, ISBN 978-973-598-855-5

TODOR Dania Raluca (2011), Strategii de marketing internaţional pe piaţa mobilei, ISBN 978-973-598-920-0

TRIFAN Adrian, ANTON Carmen Elena (coord.) (2011), Contabilitate de gestiune. Curs pentru învăţământ la distanţă. Contabilitate şi informatică de gestiune, ISBN 978-973-598-921-7

UNTARU Elena-Nicoleta (2011), Modele de comportament al consumatorilor de servicii turistice, ISBN 978-973-598-854-8

Ştiinţe juridice

BĂRBULESCU ŞEITAN Oana (2011), Dreptul comerţului internaţional, ISBN978-973-598-966-8

CIOBANU Ramona (coord.) (2011), Drept umanitar, ISBN 978-973-598-912-5

CIOBANU Ramona (Coord.) (2011), Elemente de dreptul penal al afacerilor. Master, ISBN 978-973-598-862-3

MUREŞAN Laura (2011), Elemente de drept al proprietăţii intelectuale – interferenţe cu marca responsabilităţii sociale corporatiste, ISBN 978-973-598-887-6

MURZEA Cristinel, MUREŞAN Laura, POŢINCU Cristian (2011), Juridical Protection of the Consumer, an Attribute of Corporate Social Responsability in Romania, ISBN 978-973-598-889-0

MURZEA Cristinel, MUREŞAN Laura, POŢINCU Cristinel (2011), Theoretical Issues Regarding the Juridical Institution of Consumer Protection in Romania Commented and Annotated Legislation, ISBN 978-973-598-890-6