2015

ANDRONIC Maria Letiţia (2015), Descentralizarea fiscală şi eficienţa cheltuielilor publice, ISBN 978-606-19-0503-4

BRĂTUCU Gabriel (coord.) (2015), 25 de ani – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, ISBN 978-606-19-0566-9

BRĂTUCU Gabriel (coord.)(2015), Judeţul Braşov – profilul destinaţiei turistice, ISBN 978-606-19-0551-5

BRĂTUCU Gabriel (coord.) (2015), Sistemul european de indicatori pentru turism (ETIS) aplicabil în vederea dezvoltării durabile a destinaţiei turistice judeţul Braşov, ISBN978-606-19-0550-8

CAMARDA Adina Liana, STOICAN Mirela (2015), Managementul afacerilor internaţionale de la teorie lapractică. Metoda interactivă întreprinderea simulată, ISBN 978-606-19-0523-2

DUGULEANĂ Constantin, LITRA Adriana Veronica (2015), Macroeconomie, ISBN 978-606-19-0660-4

LIXĂNDROIU Radu, LIXĂNDROIU Dorin (2015), Informatică economică, ISBN 978-606-19-0599-7

LIXĂNDROIU Radu (2015), Pachete de programe de contabilitate, ISBN 978-606-19-0611-6

MARINESCU Nicolae, BOŞCOR Dana, BĂRBULESCU Oana (2015), Pregătire pentru examenul de licenţă în afaceri internaţionale: teorie, teste şi aplicaţii, ISBN 978-606-19-0631-4

TACHE Ileana (2015), Politicile externe ale Uniunii Europene, ISBN 978-606-19-0512-6

TECĂU Alina Simona, FORIŞ Diana coord. (2015), Ghid de bune practici privind organizarea stagiilor de pregătire practică şi desfăşurarea activităţilor de consiliere şi orientare profesională a studenţilor, ISBN 978-606-19-0630-7