Științe inginerești

CHISĂLIȚĂ Dumitru (2023), Piața energiei, ISBN 978-606-19-1603-0

DIACONU Minerva (2021), Pardoseli sportive din lemn, ISBN 978-606-19-1394-7

DRĂGHICI Camelia (2022), Educație pentru mediu în comunități rurale sustenabile, ISBN 978-606-19-1524-8

MUȘAT Elena (2022), Defectele lemnului la arborii din zonele publice, ISBN 978-606-19-1528-6

NEAGOE Ion, NĂSULEA Marius Daniel (2020), Tehnologia presării la rece. Procedee de matrițare, vol. II, ISBN 978-606-19-1316-9