2021

CRISTEA Florentina (2021), Compendiu de kinetoterapie în afecțiunile reumatologice, ISBN 978-606-19-1386-2

CRISTEA Florentina (2021), Orientări, concepte, abordări kinetoterapeutice, ISBN 978-606-19-1385-5

STOICA Leonard (2021), Dezvoltare și educație prin aventură, ISBN 978-606-19-1387-9