2015

ALEXE Raluca (2015), Construcţii condiţionale în limba română, ISBN 978-606-19-0577-5

ALIC Liliana (2015), Analyse linguistique et traduction, ISBN 978-606-19-0565-2

ALIC Liliana (2015), Études sur la phraséologie, ISBN 978-606-19-0592-8

BUCUR Romulus (2015), Opus Caementicium (micro) eseuri despre influenţa poetică, ISBN978-606-19-0694-9

BURADA Marinela, TATU Oana, SINU Raluca (2015), Probleme de lingvistică. Teorie şi aplicaţii, ISBN 978-606-19-0579-9

ILIE Rodica, BUCUR Romulus (coord.) (2015), Pauză de ţigară, ISBN 978-606-19-0711-3

LĂCĂTUŞ Adrian, MOARCĂS Georgeta (2015), Literatura română contemporană. Florin Iaru şi Ioan Groşan, ISBN 978-606-19-0678-9

MICU Corina Silvia (2015), De la „După Ziduri” la „Marele Zid”, ISBN 978-606-19-0667-3