2018

CIOBANU Valentina Doina, IGNEA Gheorghe, SPÂRCHEZ Gheorghe, ȘOFLETEA Neculae (2018), Monografia Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere 1948-2018, ISBN 978-606-19-1030-4

COJOCARU Dragoș (2018), Salvați România, ISBN 978-606-19-1091-5

DUDIȚĂ Florea (2018), Exerciții de autocunoaștere, ISBN 978-606-19-1051-9

DUDIȚĂ Florea (2018), Politica nu e cruce de-nchinat, ISBN 978-606-19-1000-7

MIHĂILESCU Teofil (2018), Lumina României, ISBN 978-606-19-1023-6

MIHĂILESCU Teofil coord. (2018), Universitatea Transilvania din Brașov: 70 de ani (1948-2018): o monografie aniversară, ISBN 978-606-19-1020-5