2008

CHIRIACESCU Sergiu, BALCU Ion (2008), Introducere în teoria elasticităţii şi rezistenţa materialelor, ISBN 978-973-598-244-7

CISMAŞIU Cristina, PROCA Alexandrina (2008), Calcul diferenţial pentru funcţii de mai multe variabile cu aplicaţii, ISBN 978-973-598-268-2

CIUREA Eleonor (2008), Algoritmica grafurilor, ISBN 978-973-598-196-9

CILINGHIR Vladimir (2008), Ingineria iluminatului. Bazele fizice. Vol I, ISBN 978-973-598-325-3

CILINGHIR Vladimir (2008), IngineriaIluminatului. Calculul fotometric al instalaţiilor de iluminat. Vol. II, ISBN 978-973-598-325-3, 978-973-598-327-7 vol. II

CIUREA Eleonor, IOLU Mihai (2008), Algoritmi.Teorie şi aplicaţii, ISBN 978-973-598-195-2

COCAN Moise, FLOREA Ion, POP Bogdana (2008), Modele şi metode de optimizare combinatorială şi mateuristică în cercetări operaţionale, ISBN 978-973-598-188-4

COCORADǍ Sorin (2008), Transmisii multicast în reţele locale fără fir, ISBN 978-973-598-389-5

CREŢU Nicolae (2008), Fizică, ISBN 978-973-598-369-7

EFTIMIE Nicolae (2008), Baze de date pentru management, ISBN 978-973-598-415-1

FLOREA Ion, COCAN Moise, STANOEVIĆ Bogdana (2008), Produse program în optimizarea combinatorială şi metaeuristică, ISBN 978-973-598-426-7

FRATU Aure, FRATU Mariana (2008), Programarea vizuală în mediul Delphi cu aplicaţii în robotică. Îndrumar de laborator, ISBN 978-973-598-315-4

GHEORGHIU Cristache (2008), Remanenţe informatice, ISBN 978-973-598-385-7

HUMINIC Gabriela (2008), Analiza entropică a proceselor termice, ISBN 978-973-598-238-6

IOLU Mihai-Ştefan (2008), Implementarea şi administrarea bazelor de date folosind MySQL, ISBN 978-973-598-288-1

IVAN Maria Cornelia, LAZĂR Mihaela, GĂVRUŞ Cristina (2008), Desen tehnic şi infografică, ISBN 978-973-635-913-2

JANOSEK Miroslav (2008), Mathematical simulation of interception of air targets, aircraft canon effectiveness and use of guided missiles, ISBN 978-973-598-258-4

LIHTEŢCHI Ioan (2008), Bazele geometrice ale reprezentării produselor. ParteaI, ISBN 978-973-598-262-1, 978-973-598-263-8 (vol. I)

NEAGU Mircea, OANǍ Alexandru (2008), Geometrie superioară în plan şi în spaţiu, ISBN 978-973-598-356-7

POPA Elena (2008), Tehnici de desenare şi prelucrare a imaginilor în CorelDRAW, ISBN 978-973-598-232-4

PURCARU Monica Ana Paraschiva (2008), Metodica activităţilor matematice şi a aritmeticii, ISBN 978-973-598-158-7

RAŢIU Ioan Gheorghe (2008), Baze de date, ISBN 978-973-598-207-2

SCUTARU Luminiţa Maria (2008), Mecanica statică, ISBN 978-973-598-245-4

STOICA Emil (2008), Linear Algebra, Analytic Geometry, Differential Geometry, ISBN 978-973-598-441-0

TATOMIREmil (2008), Matematici speciale, probabilităţi şi statistică matematică. Culegere de probleme, ISBN 978-973-598-375-8

UNGUREANU Delia (2008), Programare procedurală folosind C/C++, ISBN 978-973-598-427-4

URDEA Mihaela (2008), Infografică. Grafică tehnică asistată. Îndrumar de laborator. Partea I: AutoCAD 2D, ISBN 978-973-598-284-3 gen., 978-973-598-285-0 vol. I

VOLMER Marius (2008), Nanostructuri magnetice. Obţinere, proprietăţi, aplicaţii, ISBN 978-973-598-248-5