2010

ALDEA Constantin Lucian (2010), Elemente de securitate a datelor în reţele de calculatoare, ISBN 978-973-598-699-5

BRENCI Luminiţa-Maria (2010), Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare în industria lemnului. Statistică matematică aplicată, internet şi limbajul HTML, ISBN 978-973-598-805-0

CREŢU Nicolae (2010), Bazele fizicii, ISBN 978-973-598-716-9

DAVID Nicoleta (2010), Metode aleatoare în transmiterea informaţiilor pe internet, ISBN 978-973-598-811-1

DUMITRIU Adrian, LUCULESCU Marius Cristian (2010) Inteligenţa artificială, ISBN 978-973-598-733-6

FLOREA Ion (2010), Sistemul de operare LINUX. Concepte fundamentale, utilizare şi programare, ISBN 978-973-598-825-8

MĂRGINEANU Ioan, COBEANU Ioana, ITU Lucian Mihai (2010), Utilizarea calculatoarelor în controlul proceselor. Aplicaţii, ISBN 978-973-598-726-8

MORARIU Cristin-Olimpiu (2010), Probabilităţi şi statistică aplicată. Vol. I, ISBN 978-973-598-816-6 (gen.), 978-973-598-817-3 (vol.I)

PASCU N. Mihai (2010), Calcul stochastic, mişcare Browniană şi aplicaţii, ISBN 978-973-598-749-7

SAVA Rodica (2010), Geometrie descriptivă. Curs teoretic şi aplicaţii, ISBN 978-973-598-727-5

SCHEIBER Ernest (2010), Java în calculul ştiinţific, ISBN978-973-598-705-3

TATOMIR Emil (2010), Algebră şi geometrie analitică. Culegere de probleme, ISBN 978-973-598-738-1