2011

ALDEA Constantin Lucian (2011), Elemente de securitate a datelor în reţelele de calculatoare, ISBN 978-973-598-699-5

FLOREA Ion (2011), Sisteme de operare. Concepte teoretice şi studii de caz, ISBN 978-973-598-994-1

LĂDESCU A. Constantin (2011), Teoria probabilităţilor. Elemente de teorie şi aplicaţii, ISBN 978-973-598-995-8

PASCU N. Mihai, PASCU R. Nicolae(2011), Probleme şi soluţii în analiza complexă, ISBN 978-973-598-924-8