2012

ANDONE Răzvan, CAŢARON Angel, GÁSPÁR Zoltan, GÂLMEANU Honorius, IVANOVICI Mihai, LÖRENTZ Istvan, SASU Lucian (2012), Algoritmi şi structuri de date. Aplicaţii în Imagistică şi Bioinformatică, ISBN 978-606-19-0058-9

BOCU Răzvan, BOCU Dorina (2012), Prietenul meu, calculatorul. Informatică pentru gimnaziu, ISBN 978-606-19-0067-1

CREŢU Nicolae (2012), Fizica pentru ingineri, ISBN 978-606-19-0062-6

GÎRBACEA Florin, TALABĂ Doru (2012), Tehnologiile realităţii virtuale. Lucrări practice, ISBN 978-606-19-0071-8

NĂSTASE Gabriel, ALEXANDRU Şerban (2012), Proiectare 2D cu AutoCAD, ISBN 978-606-19-0106-7

NICOLAIDE Andrei (2012), Electromagnetics: General Theory of the Electromagnetic Field. Classical and Relativistic Approaches, ISBN 978-606-19-0112-8

PESCAR Virgil (2012), Numere complexe generalizate Pescar. Funcţia complexă Pescar, ISBN 978-606-19-0107-4

PLAJER Ioana Cristina, BĂICOIANU Alexandra (2012), Limbaje formale şi teoria automatelor. Culegere de probleme, ISBN 978-606-19-0076-3

PURCARU Monica (2012), Didactica matematicii în învăţământul preşcolar - primar, ISBN 978-606-19-0055-8

UNGUREANU Delia (2012), C/C++ Programming. Learn by examples, ISBN 978-606-19-0167-8