2014

BRĂTUCU Gheorghe, PĂUNESCU Dan, PĂUNESCU Cristina, CĂPĂŢÎNĂ Ionuţ (2014), Întreţinerea şi repararea echipamentelor din industria alimentară, ISBN 978-606-19-0357-3

BUTNARIU Silviu, MOGAN Gheorghe (2014), Analiza cu elemente finite în ingineria mecanică: Aplicaţii practice în ANSYS, ISBN978-606-19-0474-7

CÂMPU Vasile Răzvan (2014), Măsurarea lemnului stivuit, ISBN 978-606-19-0502-7

CIOBANU Ioan, IONESCU Daniela, MONESCU Vlad, VARGA Bela, MUNTEANU Sorin Ion, BEDO Tibor, CRIŞAN Aurel, POP Mihai Alin (2014), Simularea solidificării pieselor turnate din aliaje care se solidifică în interval detemperatură, ISBN 978-606-19-0337-5

CIUBOTARU Arcadie, PĂUN Marius (2014), Structura arboretelor, ISBN 978-606-19-0417-4

CLINCIU Ioan (coord.) (2014), Behaviours and Effects of the Torrential Hydrographical Management Structuresin a Mountain Watershed, ISBN 978-606-19-0372-6

CRISTEA Daniel, CUNHA Luis, CRIŞAN Aurel, MUNTEANU Daniel (2014), Straturi subţiri de tip oxinitrură, ISBN 978-606-19-0450-1

DEMETER Robert (2014), Reţele de calculatoare. Aplicaţii, ISBN 978-606-19-0477-8

DUGULEANĂ Mihai (2014), Programarea prin învăţare a roboţilor mobili pe roţi, ISBN 978-606-19-0472-3

FLOREA Daniela, COVACIU Dinu, TIMAR Janos (2014), Planificarea şi proiectarea reţelelor rutiere, ISBN 978-606-19-0439-6 gen, 978-606-19-0440-2 vol. I

GRECU Virgil, SPÎRCHEZ Gheorghe Cosmin (2014), Management în industria lemnului, ISBN 978-606-19-0442-6

HELEREA Elena (2014), Evoluţia tehnicii şi tehnologiei, ISBN 978-606-19-0362-7

HUMINIC Angel (2014), Mecanica fluidelor, ISBN 978-606-19-0380-1

IVĂNOIU Mircea (2014), Turbine eoliene cu ax vertical (VÂNT). Modele istorice ale transferului energetic, ISBN 978-606-19-0310-8

MĂRĂSCU-KLEIN Vladimir (coord.) (2014), Monografia Facultăţii de I.T.M.I., ISBN 978-606-19-0376-4

MÂNTULESCU Marius (2014), Introducere în geologia inginerească, ISBN 978-606-19-0393-1

MIHAI Cătălin (2014), Calitate şi eficienţă în sistemele electrice de distribuţie, ISBN 978-606-19-0409-9

ROŞCA Ioan (2014), Monografia Facultăţii de I.M., ISBN 978-606-19-0394-8

STOICĂNESCU Maria (2014), Tratamente termice aplicate aliajelor metalice, ISBN 978-606-19-0385-6

VĂCĂLIE Cristina Claudia (2014), Întreruperea stării de repaus profund a seminţelor de frasin de câmp (Fraxinus angustifolia Vahl.), mojdrean (Fraxinus ornus L.), paltin de câmp (Acer platanoides L.) şi jugastru (Acer campestre L.), ISBN 978-606-19-0403-7

VIŞA Maria (2014), Procese de tratare a apei. Îndrumar de laborator, ISBN 978-606-19-0353-5