2013

ANDRONIC Luminiţa, DUŢĂ Anca (2013), Analize fizico-chimice şi metode avansate de epurare a apelor uzate, ISBN 978-606-19-0200-2

BOIAN Nicolae, CALEFARIU Emilia (2013), Analiza economico-financiară a proceselor din industrie, ISBN 978-606-19-0253-8

BRĂTUCU Gheorghe, PĂUNESCU Cristina, PĂUNESCU Cătălin, CĂPĂŢÎNĂ Ionuţ (2013), Sisteme de transport în industria alimentară. Transport Systems in Food Industry, ISBN 978-606-19-0236-7

DĂNILĂ Marian (2013), Modelarea şi identificarea sistemelor dinamice, ISBN 978-606-19-0271-2

DUMITRAŞCU Dorin, BENEA Bogdan, ŞOICA Adrian, JELENSCHI Liviu, SANDU Gabriel (2013), Proiectare asistată de calculator – Pro/Engineer, ISBN 978-606-19-0176-0

GÎRBEA Alina (2013), Arhitecturi orientate pe servicii pentru optimizarea aplicaţiilor industriale, ISBN 978-606-19-0242-2

GRECU Virgil (2013), Managementul sistemului calităţii pentru Laboratoare de încercări din Industria Lemnului, ISBN 978-606-19-0267-5

GRIGORESCU Sorin, MĂCEŞANU Gigel, COCIAŞ Tiberiu (2013), Sisteme de vedere artificiale. Îndrumar de laborator, ISBN 978-606-19-0240-8

IVĂNOIU Mircea (2013), Turbine eoliene cu ax vertical (VAWT). Modele istorice ale transferului energetic, ISBN 978-606-19-0310-8

LICA Dumitru, COŞEREANU Camelia (2013), Tehnologia mobilierului tapiţat, ISBN 978-606-19-0283-5

LUNGOCI Gavril (2013), Teste de electroenergetică, ISBN 978-606-19-0214-9

MĂCEŞANU Gigel, GRIGORESCU Sorin Mihai, MOLDOVEANU Florin (2013), Controlul sistemelor cu vedere activă în interacţiunea om-maşină, ISBN 978-606-19-0342-9

MIHAIU Marian (coord.), NECULA Valentin, BABII Mihaela, MARINA Aneta (2013), Analiză senzorială, ISBN 978-606-19-0254-5

MOCANU Vasile, HERMENEAN Ioan (2013), Mecanizarea lucrărilor pe pajişti, ISBN 978-606-19-0237-8

PASCU Mihai Lucian (2013), Introducere în managementul de proiect, ISBN 978-606-19-0323-8

PĂUNESCU Tudor, BULEA Horaţiu, PĂUNESCU Rodica (2013), Dispozitive modulare. Metodologii, metode şi modele de proiectare. Vol.III, ISBN 978-973-635-723-7, 978-606-19-0272-9 vol.III

POPESCU Maria, Georgiana LIMBĂŞAN (2013), Sisteme de producţie. Fabricaţia LEAN, ISBN 978-606-19-0262-0

SPÂRCHEZ Gheorghe, TÂRZIU Dumitru Romulus, DINCĂ Lucian (2013), Pedologie cu elemente de geologie şi geomorfologie, ISBN 978-606-19-0261-3

SPÎRCHEZ Gheorghe-Cosmin (2013), Dispozitive tehnologice pentru industria lemnului, ISBN 978-606-19-0289-7

STANCIU Anca Elena (2013), Materiale compozite din fibră de sticlă – aplicaţii – metode şi optimizare, ISBN 978-606-19-0288-0

TÎRZIU Dumitru-Romulus, SPÂRCHEZ Gheorghe (2013), Soluri şi staţiuni forestiere, ISBN 978-606-19-0260-6

*** Forest and sustainable development. Proceedings of the Biennal International Symposium, ISSN 1843-505X