2011

BOIAN Nicolae, MĂRĂSCU KLEIN Vladimir (2011), Analiza diagnostic a întreprinderilor mici şi mijlocii, ISBN 978-973-598-885-2

BRĂTUCU Gheorghe, PĂUNESCU Catalin George, CĂPĂŢÂNĂ Ionuţ, MARIN Andreea Lavinia, CANJA Cristina-Maria (2011), Maşini de ridicat şi transportat în industria alimentară şi agricultură. Lifting and Transporting Machinery in Food Industry and Agriculture, ISBN 978-973-635-927-9

CÂMPEANU Radu (2011), Electronică analitică, ISBN 978-973-598-984-2

CHISĂLIŢĂ Dumitru (2011), Pompe de căldură, ISBN 978-606-19-0019-0

CIOBANU Ioan, TUTUIANU Diana, MUNTEANU Sorin Ion, BEDO Tibor, CRIŞAN Aurel (2011), Incursiune în designul pieselor turnate, ISBN 978-973-598-916-3

CIOBANU Ioan, SZABO Ciprian, BEDO Tibor, CRIŞAN Aurel, MUNTEANU Sorin Ion (2011), Maselote izolate termic utilizate la turnarea pieselor metalice, ISBN 978-973-598-933-0

CIOBANU Ioan, FERARU Daniel-Petre, CRIŞAN Aurel, BEDO,Tibor, MUNTEANU Sorin Ion, CHISAMERA Mihai (2011), Utilizarea răcitorilor la turnarea pieselor din aliaje metalice, ISBN 978-973-598-935-4

CLINCIU Ioan (red.) (2011), Cercetări privind lucrările de amenajarea reţelei hidrografice torenţiale din bazinul superior al Tărlungului (amonte de acumularea Săcele), ISBN 978-973-598-989-7

CURPEN Dan Mihail (2011), Analiza sistemelor de transmisiuni digitale, ISBN 978-973-598-877-7

DUTCĂ Ioan (2011), Estimarea stocării carbonului în plantaţiile tinere de molid instalate pe terenuri neforestiere din Carpaţii Orientali, ISBN 978-973-598982-8

FORCOŞ Andreea, MARINESCU Corneliu (2011), Sisteme de stocare a energiei eoliene utilizând energia hidroelectrică, ISBN 978-973-598-948-4

FRATU Aurel, FRATU Mariana (2011), Programarea vizuală în mediul Delphi cu aplicaţii în robotică, ISBN 978-973-598-963-7

IONESCU Razvan-Mihai, SCUTARU Gheorghe, PETER Ioan (2011), Analiza zgomotului magnetic al motoarelor de inducţie cu reglaj de turaţie, ISBN 978-973-598-947-7

IORDACHE Eugen, PETRILA Marius, POPA Bogdan, TRIFOI Florea (2011), Analiza posibilităţilor de dezvoltare a unei infrastructuri de date spaţiale în domeniul forestier din România, ISBN 978-973-598-846-3

IORDACHE Eugen, GHEORGHIŢĂ Ionaşcu (2011), Căi de comunicaţii şi lucrări de artă, ISBN 978-973-598-845-6

LIHTEŢCHI Ioan (2011), Grafică tehnică. Suport teoretic şi aplicaţii, ISBN 978-973-598-961-3

MÂNDRU Lidia (2011), Managementul integrat calitate/ risc pentru societăţile comerciale cu profil industrial, ISBN 978-973-598-944-6

MĂRCULESCU Angela (2011), Managementul calităţii produselor agro-industriale, ISBN 978-973-598-860-9

NEDELCU Anişor, DUMITRAŞCU Adela (2011), Ecologie şi protecţia mediului, ISBN 978-973-598-968-2

NICOLAIDE Andrei, HELEREA Elena, MORARU Sorin, MOLDOVEANU Florin, PANĂ Gheorghe (2011), Învăţământul superior în domeniul electric la Braşov 1961-2011, ISBN 978-606-19-0016-9

OLA Daniel Călin, LUPŞA Ramona, GACEU Liviu, THIERHEIMER Walter Wilhelm, MĂNESCU Mihai (2011), Modelarea şi automatizarea sistemelor tehnice din alimentaţie şi turism. Sisteme de dozare, ambalare şi marcare, ISBN 978-973-598-752-7

OLA Daniel Călin, SPÎRCHEZ Gheorghe Cosmin (2011), Simularea şi reglareaproceselor tehnologice industriale, ISBN 978-973-598-894-4

OLTEAN D. Ioan (2011), Medii de transmisie a semnalelor. Teorie şi aplicaţii, ISBN 978-973-598-976-7

PĂUNESCU Tudor, BULEA Horaţiu, PĂUNESCU Rodica (2011), Dispozitive mecanizate şi automatizate pentru maşini-unelte, ISBN 978-973-598-978-1

PUIU Dan, MOLDOVEANU Florin (2011), Sisteme de control distribuit, ISBN978-973-598-983-5

ROMANCA Mihai, OGRUŢAN Petre Lucian (2011), Sisteme cu calculator încorporat. Aplicaţii cu microcontrollere, ISBN 978-973-598-861-6

SAMOILĂ Cornel, COTFAS Petru A., COTFAS Daniel T, URSUŢIU Doru, VIZUREANU Petrică (2011), Aliaje cu memoria formei, ISBN 978-973-598-934-7

SECARĂ Eugenia, CONSTANTIN Florin (2011), Mecanică şi aplicaţiile ei tehnice, ISBN 978-973-598-943-9

THIERHEIMER Walter (coord.) (2011), Sisteme de transport. Vol. 1, ISBN 978-606-19-0002-2 (gen.), 978-606-19-0003-9 (vol. 1)

TIMAR Janos, TRUŞCĂ Daniel, FLOREA Daniela, COFARU Corneliu, CHIRU Anghel (2011), Metode de colectare a datelor de trafic rutier pentru evaluarea influenţelor asupra mediului, ISBN 978-973-598-927-9

ŢANE Nicolae, ŢANE Răzvan Nicolae, THIERHEIMER Walter (2011), Instalaţii şi echipamente pentru hoteluri şi restaurante, ISBN 978-606-19-0006-0

VĂTĂŞESCU Maria Monica, MOLDOVAN Macedon Dumitru, BURDUHOS Bogdan Gabriel (2011), Sisteme articulate pentru orientare solară. Likages for solar tracking, ISBN 978-973-598-946-0

VELEA Marian Nicolae (2011), Structuri celulare uşoare. Concepţie, Modelare şi Analiză. Lightweight Cellular Structures. Design, Modelling and Analysis, ISBN 978-973-598-959-0