2010

ABĂITĂNCEI Horia, RADU Gheorghe Alexandru, RADU Sebastian, DĂNILĂ Bogdan Comănică, PETRIC Adrian Aron (2010), Sisteme de recuperare hidraulică a energiei la bordul autovehiculelor, ISBN 978-973-598-672-8

BRĂTUCU Gheorghe, BICĂ Cristina Maria, MARIN Andreea Lavinia, PĂUNESCU Cătălin George (2010), Transportul intern, manipularea şi depozitarea produselor agroalimentare, ISBN 978-973-635-924-8

CIOBANU Ioan, MONESCU Vlad, MUNTEANU Sorin Ion, CRIŞAN Aurel (2010), Simularea 3D a solidificării pieselor turnate, ISBN 978-973-598-678-0

COTFAS Daniel Tudor (2010), Celule fotovoltaice, ISBN978-973-598-771-8

DIACONESCU Dorin, NEAGOE Mircea, JALIU Codruţa, SĂULESCU Radu (2010), Products Conceptual Design. Designul conceptual al produselor, ISBN 978-973-598-230-0

ENESCU Ioan (2010), Mecanică. Cinematică, ISBN978-973-598-767-1

GABOR Camelia, MUNTEANU Daniel, MUNTEANU Alexandru (2010), Straturi subţiri cu rol decorativ obţinute prin depunere fizică din vapori, ISBN 978-973-598-742-8

ILIE Alexie (2010), Automatizări şi sisteme energetice, ISBN978-973-598-823-4

IORDACHE Eugen (2010), Accesibilizarea pădurilor. Proiectarea cu mijloace moderne a reţelelor de drumuri forestiere, ISBN 978-973-598-644-5

IORDACHE Eugen, POPA Bogdan (2010), Evaluarea şi monitorizarea impactului social şi de mediu în proiectarea şi execuţia drumurilor forestiere, ISBN 978-973-598-681-0

JALIU Codruţa, DIACONESCU Dorin, NEAGOE Mircea, MUNTEANU Olimpiu, SĂULESCU Radu, PASCALE Lucia, GALL Robert (2010), Planetary gear set modelling, ISBN 978-973-598-481-6

LEPĂDĂTESCU Badea, ZELENIUC Octavia (2010), Material Removal Processes and Machines, ISBN 978-973-598-737-4

MARUŞCA Teodor (2010), Tratat de reconstrucţie ecologică a habitatelor de pajişti şi terenuri degradate montane, ISBN 978-973-598-787-9

MARUSCA Teodor, MOCANU Vasile, CARDAŞOL Vasile, HERMENEAN Ioan(2010), Ghid de producere ecologică a furajelor de pajişti montane, ISBN 978-973-598-786-2

MIHAI Daniela, ZELENIUC Octavia, PETROVICI Valeriu (2010), Materiale tehnologice pentru industria lemnului, ISBN 978-973-598-736-7

NEAGOE Mircea, DIACONESCU Dorin, JALIU Codruţa, MUNTEANU Olimpiu, SĂULESCU Radu, CREŢULESCU Nadia (2010), Linkage accuracy modelling, ISBN 978-973-598-481-6

OLĂRESCU Alin (2010), Eco – design de produs. Vol. 1, ISBN 978-973-598-707-7, 978-973-598-708-4 (vol. 1)

ROŞCA Dorin-Mircea (2010), Proiectarea şi construcţia cuţitelor pentru filetat, ISBN 978-976-598-791-6

SIMON Dieter (2010), Păsările de interes cinegetic din România, ISBN 978-973-598-682-7

ŞOICA Adrian (2010), Siguranţa pasivă a autovehiculelor, ISBN 978-973-598-739-8

VOROVENCII Iosif, PĂDURE Ioniţă (2010), Cadastre de specialitate, ISBN 978-973-598-677-3