2009

BOGDAN Ştefan, BOZGA Candrea, LAZĂR Gabriel, TUDORAN Gheorghe Marian, STĂNCIOIU Petru Tudor (2009), Monitorizarea stării de conservare, ISBN 978-973-598-503-5

BUTA Adrian Constantin, ALEXANDRU Petre (2009), Ştergătoarele de parbriz ale automobilelor, ISBN 978-973-598-543-1

BUTNARIU Silviu (2009), Transmisii prin curele sincrone, ISBN 978-973-598-495-3

BUZATU Constantin (2009), Bazele teoretice şi aplicative ale superfinisării în construcţia de maşini, ISBN 978-973-598-490-8

CÂMPU V. Răzvan (2009), Defectele vizibile şi calitatea arborilor în făgete, ISBN 978-973-598-526-4

CHICHERNEA Florin 2009), Utilaje tehnologice. Echipamentele proceselor industriale. vol.1, ISBN 978-973-598-455-7 (gen.), 978-973-598-456-4 (vol. 1)

CHIVU Catrina (2009), Logistica industrială, ISBN 978-973-598-473-1

CISMARU Maria (2009), Structuri tehnice pentru produse din lemn, ISBN 978-973-598-549-6

DELIU Mariana, ICHIM Izabella (2009), Scule aşchietoare. vol. 2, ISBN 978-973-598-371-0 (gen.), 978-973-598-625-4 (vol. 2)

EFTIMIE Elena (2009), Aplicaţii de modelare a formei, ISBN 978-973-598-458-8

ENESCU Monica, ALEXANDRU Petre (2009), Tehnici şi sisteme mecanice de depunere a straturilor subţiri pentru celule/ colectori solari, ISBN 978-973-598-550-9

FLOROIAN Dan, MOLDOVEANU Florin 2009, Microcontrolere, ISBN 978-973-598-487-8

GRECU Virgil (2009), L’essai des produits, qualité, management dans l’industrie du bois. Products testing, quality, management in wood industry, ISBN 978-973-598-643-8

HUMINIC Gabriela, ŞOVA Daniela (2009), Engineering Thermodynamics, ISBN 978-973-598-546-2

ILIE Alexie (2009), Teoria sistemelor şi reglaj automat, ISBN978-973-598-612-4

IONESCU Cristian, MUNTEANU Alexandru (2009), Straturi dure de tip Ti-Si-C obţinute la temperaturi joase prin depunere fizică din vapori, ISBN 978-973-598-506-6

IULIAN Lucian Iulian (2009), Electric Equipment. Vol.II, ISBN978-973-598-313-0 (gen.), 978-973-598-570-7 (vol. II)

LUNGULEASA Aurel (2009), Materiale compozite obţinute din biomase lemnoase, ISBN 978-973-598-486-1

LĂZĂRESCU Constantin (2009), Structuri din lemn pentru construcţii. Vol. 4 Structuri traditionale, ISBN 978-973-598-486-8, 978-973-598-623-0 (vol. 4)

MARCU Ioan (2009), Tehnologii de prelucrare a alezajelor lungi, ISBN 978- 973-598-560-8

MARINESCU Corneliu, GEORGESCU Marius, CLOŢEA Luminiţa, ION Petrea Cătălin, ŞERBAN Ioan, BAROTE Luminiţa, VÂLCAN Dumitru-Mihai (2009), Surse regenerabile de energie. Abordări actuale, ISBN 978-973-598-430-4

MIHĂILESCU Teofil (2009), Bazele proiectării cu Solid Edge a produselor finite din lemn. Vol.1 Mediul Part, ISBN 978-973-598-621-6 (gen.), 978-973-598-622-3 (vol. 1)

MORARIU Gheorghe, ALEXANDRU Marian, PĂUN Irina Alexandra (2009), Microunde. Fundamente şi aplicaţii, ISBN 978-973-635-754-1 (gen.), 978-973-598-603-2 (vol. II)

OBACIU Gheorghe, KLOCKE Fritz, MARINESCU Niculae, IVAN Mircea, SÂRBU Flavius,GHICULESCU Daniel (2009), Prelucrarea materialelor metalice prin eroziune electrochimică, ISBN 978-973-598-499-1

OBACIU Gheorghe, PISARCIUC Cristian, SÂRBU Flavius (2009), Prelucrarea materialelor prin eroziune electrică, ISBN 978-973-598-607-0

OLĂRESCU Alin (2009), Valorificarea sustenabilă a lemnului în crengi, ISBN 978-973-598-534-9

NICOLAE George, LOZNEANU Dan (2009), Televiziune. Analog şi digital, ISBN 978-973-598-636-0

ROŞCA Dorin Mircea (2009), Aşchiabilitatea aliajelor neferoase, ISBN978-973-598-634-6

SOREA Dan, SCUTARU Gheorghe, LUNGOCI Carmen (2009), Metode numerice cu aplicaţii în ingineria electrică. Curs aplicativ, ISBN 978-973-598-507-3, 978-973-598-508-0