Depuneri candidaturi - Directori Departamente

Depuneri candidaturi director departament 2011
ALEGERI UNIVERSITATE 2011/2012 - DIRECTORI DEPARTAMENTE CV SI PLANURI MANAGERIALE

Autovehicule şi Inginerie Mecanică

VLASE SORIN:

CV 
PLAN

RADU GHEORGHE NICOLAE:

CV
PLAN

CHIRU ANGHEL:

CV
PLAN

POSTELNICU ADRIAN:

CV
PLAN

ISPAS NICOLAE:

CV
PLAN

Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

OANCEA GHEORGHE:

CV
PLAN

Design de Produs, Mecatronică şi Mediu

JALIU CODRUȚA ILEANA:

CV
PLAN

Ştiința şi Ingineria Materialelor

MUNTEANU DANIEL:

CV
PLAN

ȚIEREAN MIRCEA HORIA:

CV
PLAN

Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată

ILEA NICOLAE DĂNUȚ GELU:

CV
PLAN

IULIAN LUCIAN:

CV
PLAN

Automatică, Electronică şi Calculatoare

MORARU SORIN:

CV
PLAN

Silvicultură

ABRUDAN IOAN VASILE:

CV
PLAN

Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre

VOROVENCII IOSIF:

CV
PLAN

IGNEA GHEORGHE:

CV
PLAN

Prelucrarea Lemnului şi Designul Produselor din Lemn

ISPAS MIHAI:

CV
PLAN

BĂDESCU LOREDANA ANNE-MARIE:

CV
PLAN

Construcții şi Instalații pentru Construcții

BOTIȘ MARIUS FLORIN:

CV
PLAN

HORNEȚ MIRCEA:

CV
PLAN

Ingineria şi Managementul Alimentației şi Turismului

GRUIA ROMULUS:

CV
PLAN

PĂDUREANU VASILE:

CV
PLAN

Matematică şi Informatică

MUNTEANU GHEORGHE:

CV
PLAN

PĂUN MARIUS:

CV
PLAN

Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor

BRĂTUCU GABRIEL:

CV
PLAN

BĂCANU BOGDAN:

CV
PLAN

Literatură şi Studii Culturale

LĂCĂTUȘ ADRIAN:

CV
PLAN

Lingvistică Teoretică şi Aplicată

BURADA MARINELA:

CV
PLAN

Drept

MURZEA CRISTINEL IOAN:

CV
PLAN

Ştiințe Sociale şi ale Comunicării

COMAN CLAUDIU:

CV
PLAN

Discipline Fundamentale Profilactice şi Clinice

ONISÂI LAZĂR:

CV
PLAN

Specialități Medicale şi Chirurgicale

ȚÎNȚ DIANA:

CV
PLAN

MOGA MARIUS:

CV
PLAN

Psihologie şi Formare în Educație

PAVALACHE-ILIE MARIELA:

CV
PLAN

Performanță Motrică şi Calitatea Vieții

ENOIU RĂZVAN SANDU:

CV
PLAN

BALINT LORAND:

CV
PLAN

Interpretare şi Pedagogie Muzicală

FILIP IGNAC CSABA:

CV
PLAN