4 posturi muncitor calificat I - DTA

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției vacante de  muncitor I calificat/4 posturi (2 lăcătuși și 2 instalatori), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Tehnică Administrativă / STIUL din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului - lăcătuș

Fișa postului - instalator

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare - 2 posturi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de îngrijitoare - 2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare - 4 posturi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de îngrijitoare - 4 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator financiar II - SRU

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocupare a două posturi contractual vacante de administrator financiar II cu studii superioare pe perioadă determinată de 3 ani la Serviciul Resurse umane.

Informații suplimentare

Fișa postului

Tehnician I - DIEFA

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de tehnician I cu studii medii pe perioadă determinată de 2 ani la Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor, Departamentul de Inginerie electrică și fizică aplicată.

Informații suplimentare

Fișa postului

Administrator financiar II - Serv. Contabilitate

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar II cu studii superioare economice pe perioadă determinată de 3 ani la Direcția Financiară și Contabilitate, Serviciul Contbilitate.

Informații suplimentare

Fișa postului

Îngrijitoare - 2 posturi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de îngrijitoare - 2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Inginer II - Biobaza Experimentală

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de inginer II, cu studii superioare, perioadă determinată de 3 ani, jumătate de normă, aferent  Institutului de Cercetare Dezvoltare – Biobaza Experimentală, din cadrul Universității Transilvania din Brașov

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator financiar II - BMP

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar II, cu studii superioare, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi,  în cadrul Biroului de Management al Proiectelor.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba Interviu se va desfășura în data de 30.03.2023 începând cu orele 13.00, în Cladirea Rectorat

REZULTATE PROBĂ PRACTCICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator financiar III - BMP

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de administrator financiar III, cu studii superioare, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi,  în cadrul Biroului de Management al Proiectelor.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba Interviu se va desfășura în data de 30.03.2023, începând cu orele 12.00, în Cladirea Rectorat

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator patrimoniu I - Cămine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual   vacante de  administrator de patrimoniu I cu studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Tehnician proiect - (asistent fizică și chimie)

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei contractual temporar vacante de  tehnician proiect - (asistent fizică și chimie)  cu studii medii, perioadă determinată  din 15.04.2023-29.06.2024, normă partială de 20 ore/lună, la  Facultatea de Medicină, Departamentul DFPC, ICDT - Centrul de Cercetare C17A, proiect nr. 582PED/2022, Prot-Col-Target.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare cantină - 2 posturi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual  vacante de  îngrijitoare - 2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Generală Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Administrator patrimoniu I - Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcției contractual   vacante de  administrator patrimoniu I cu studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Generală Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar șef - DMIL

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei contractual    vacante de  secretar șef facultate, cu studii superioare, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la  Facultatea de Design de mobilier și ingineria lemnului.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

ERATĂ PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE CONTESTAȚII

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare - 2 posturi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  funcţiei contractual   vacante de  îngrijitoare-2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcţia Tehnică Administrativă / Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar II - Acte de studii

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practica din data de 31.01.2023 se va desfasura in Corpul T- sala TII7, la ora 13.30

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer I C10 - ICDT

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului temporar vacant de inginer I A – studii superioare, pe perioadă determinată de 3 ani, din cadrul centrului de cercetare C10-Informatică Industrială Virtuală și Robotică, Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Braşov

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Șofer I - 2 posturi

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată pentru 2 posturi contractual vacante de șofer I, la DTA Serviciul Achiziții publice și aprovizionare.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE CONTESTAȚIE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Proba practica din data de 02.02.2023 se va desfasura pe strada Turnului nr. 5, la ora 10:00 - la Garajul Universitatii, in incinta Facultatii de Constructii.

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare și muncitor - cantină

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  functiei contractual vacante de  îngrijitoare -2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, şi muncitor I calificat, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului - îngijitoare

Fișa postului - muncitor

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I - SEAA

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual temporar vacante de secretar I, studii superioare, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, la Facultatea de Știinte economice și administrarea afacerilor din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Trei posturi îngrijitoare

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual  vacante de îngrijitoare (3 posturi), studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Tehnică Administrativă - Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Lăcătuș mecanic

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual  vacante de muncitor I calificat cu atributii de lăcătuș mecanic, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Tehnică Administrativă-Serviciul Tehnic Investitii și Urmărire Lucrări din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer II - AT

Universitatea Transilvania din Brașov scoate Ia concurs un post de inginer II cu angajare pe perioada determinata de 3 ani, Ia Facultatea de Alimentatie și turism, Departamentul de lngineria și managementul alimentatiei și turismului.

Informații suplimentare

Fișa postului

2 îngrijitoare - DGA - Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea functiei contractual temporar vacante de îngrijitoare - 2 posturi, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi la Directia Generala Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Muncitor I calificat - DGA - Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea functiei contractual temporar vacante de muncitor I calificat, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Îngrijitoare - 7 posturi

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual  vacante de îngrijitoare (7 posturi), studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

INTERVIUL SE VA DESFASURA IN CORPUL T, SALA TM DE LA ORA 12:00.

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar II - GESFO

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de secretar II, cu studii superioare de lungă durată, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, in cadrul Biroului GESFO.

  Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică din 31.05.2022 se va ține la orele 12.00, în Corpul T al Universității, sala T II 5, B-dul Eroilor, nr.25

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator financiar II - SRU

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de administrator financiar II, cu studii superioare, perioadă determinată de 2 ani, normă întreagă de 8 ore/zi,  în cadrul Serviciului Resurse Umane / Compartimentul Gestiune Resurse umane

  Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE FINALE

 

Analist debutant - GESFO

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de analist debutant, cu studii superioare de lungă durata absolvite preferabil în: Informatică economică, Statistică, Cibernetică, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi,  in cadrul Biroului GESFO.

  Informații suplimentare

Fișa postului

Muncitor calificat - DGA - Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  functiei contractual vacante de  muncitor  I calificat - 1 post, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/ Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

  Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

2 îngrijotoare - DGA - Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea  functiei contractual  temporar vacante de  îngrijitoare -2 posturi, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/ Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

  Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer II - Energii regenerabile

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer II, cu studii universitare de licență în domeniul Ingineriei Sistemelor de Energii Regenerabile, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi,  in cadrul Centrului de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile și Reciclare al Departamentului de Design de Produs, Mecatronică și Mediu din Facultatea de Design de Produs și Mediu.

 Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

3 posturi administrator patrimoniu I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 3 (trei) posturi de administrator patrimoniu I, cu studii medii cu diplomă de bacalaureat, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, in cadrul D.T.A/ Serviciul Administrativ Patrimoniu/Serviciul Cămine

 Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator patrimoniu II

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de administrator patrimoniu II- studii medii, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la  DTA- Serv. Achiziții publice și Aprovizionare

 Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba scrisa se va desfasura incepand cu orele 09.00 in Sala Confucius, Rectorat, parter (langa Registratura)

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Proba practica din data 16.02.2022 se va desfasura in Sala Consiliului de Administratie - Rectorat incepand cu orele 09.00

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ 

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator financiar III

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de administrator financiar III- st. superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la  DTA- Serv. Achiziții publice și Aprovizionare

 Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba scrisa se va desfasura incepand cu orele 11.00 la Sala Consiliului de Administratie-Rectorat

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE FINALE

Inginer II - Facultatea de Alimentație și turism

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer II, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Alimentație și turism, Departamentul de Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului - ICDT.

 Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Psiholog CCOC

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de psiholog practicant cu studii universitare de licență și masterat în Psihologie, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC).

 Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba de interviu din data de 01.02.2022 se va desfasura in sala K I 8 incepand cu orele 10:00

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I - Facultatea de Drept

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Secretar I, cu studii superioare, norma întregă de 8 ore/zi, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Drept.

Informații suplimentare

Fișa postului

Fișa postului COMPLETĂ

Mențiune:
A fost corectată o eroare materială referitoare la "Fișa postului", prin publicarea variantei complete a acesteia.

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar II - Facultatea de Litere

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar II cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Litere.

 .Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practica se va desfasura in sala TII 7

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Interviul se va desfășura în Sala TP1, Corp T, Facultatea de Litere

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Expert II - Digitizare

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de expert II -Digitizare, cu angajare pe perioadă determinată de 2 ani, studii superioare cu normă întreagă de 8 ore/zi,  în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare.

.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică din data 06.12.2021 se va desfășura în Cladirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr. 29, cam. 206-208

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

4 îngrijitoare - Serviciul Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi de îngrijitoare, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/ Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

3 muncitori I - DTA

Universitatea Transilvania din Braşov organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractual vacante de muncitori I calificați (2 electricieni, 1 instalator), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic Investiții și Urmărire Lucrări, din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar șef - Facultatea de Drept

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar șef facultate cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Drept.

 Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la fiecare probă fiind de 70  puncte (pentru funcțiile de conducere).

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare DTA

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual temporar vacante de îngrijitoare (1 post), studii şcoală generală, perioadă determinată de 2 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar șef - Facultatea de Drept

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar șef facultate cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Drept.

 Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la fiecare probă fiind de 70  puncte (pentru functiile de conducere).

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ