Consilier juridic

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs, pentru postul contractual vacant de consilier juridic IA cu studii superioare, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Compartimentul Juridic Contencios.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Analist programator 1 A

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de analist programator 1 A, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani în cadrul Biroului IT.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Portar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs cinci posturi de portar I, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Direcția Tehnică Administrativa, Serviciul Administrativ Patrimoniu.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Tehnician III

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de tehnician III studii medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la D.T.A -Serviciul Administrativ patrimoniu - Compartiment -Spații verzi.

 Informații suplimentare

Inginer I

   Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un post de inginer I, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la DTA - Serviciul Administrativ Patrimoniu - Compartiment - Spații verzi.

 Informații suplimentare

Ingrijitoare DTA-SAP

 Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 6 posturi contractual vacante de îngrijitoare, studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA/SAP din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Muncitor III

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 7 posturi contractual vacante de muncitori III ( 4 electricieni și 3 instalatori), calificați, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Secretar I - Relații Publice

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, postul de secretar I cu studii superioare, perioadă nedeterminată, normă de 8 ore/zi, la Biroul de Relații Publice.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Operator I - studii medii

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un post de operator I - studii medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de lnginerie electrică și știința calculatoarelor, Departamentul de lnginerie electrică și fizică aplicată.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Secretar debutant Oficiul Relații Internaționale

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un post de secretar debutant , cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Oficiului de relații internaționale / Birou de cooperare internațională.

Informații suplimentare

Fișa postului

Secretar II Erasmus+

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un post de secretar II , cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Oficiului de relații internaționale / Erasmus+.

Informații suplimentare

Fișa postului

3 posturi muncitori necalificați

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs 3 posturi contractual vacante de muncitori necalificați cu studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/Serviciul Cantine din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului 

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Expert Centrul Multicultural

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de expert, cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului multicultural.

Vă aducem la cunoştință că proba scrisă aferentă concursului de Expert în cadrul Centrului Multicultural din 03.07.2019, ora 10.00 se va susține la Aula Universitatii, sala UII3

Vă aducem la cunoștință faptul că interviul aferent concursului de Expert în cadrul Centrului Multicultural din data 09.07.2019, va începe de la ora 10.00 și se va desfășura la Rectorat- Centrul Multicultural

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

 

Expert CILM

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de expert, cu angajare pe perioadă determinată de 1 an, în cadrul  Centrului de învățare a limbilor moderne - CILM.

Informații suplimentare

Fișa postului

Concurs închis - nu au fost depuse dosare de candidatură

Muncitor calificat

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de muncitor calificat cu studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Fac. Ingineria Lemnului, Dep. PLDPL, Atelierul şcoală.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Îngrijitoare DTA

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post contractual vacant de îngrijitoare, studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-SAP/SC din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 27.12.2018 - 04.01.2019 este de la ora 9:00 la ora 13:00

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar IA studii medii

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post vacant de secretar IA studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Facultatea de Matematica si informatică din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Mentiune: interviul va avea loc miercuri, în data de 23.01.2019, ora 12:00, în corpul P al Facultății de Matematică-Informatică

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRCATICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Ingrijitoare DTA

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post vacant de îngrijitoare, studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA/SC din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Expert comunicare

În vederea ocupării postului de expert comunicare cu studii superioare din cadrul Biroului de Comunicare, aprobat cu referatul nr. 7472/ 20.06.2018 și având în vedere prevederile art. 86 din Legea nr. 53/ 2003, Codul Muncii, aducem la cunoștință angajaților cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, care ocupă posturi similare (expert comunicare), posibilitatea ocupării postului menționat mai sus, pe perioadă nedeterminată.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer I A ITMI

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer I A, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial, Departamentul de Ingineria fabricației, Centrul - Tehnologii și sisteme avansate de fabricație -CO 5 A.
În perioada 13.08.2018-24.08.2018 depunerea dosarelor de concurs la registratura universității se va face între orele 9:00-13:00.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

Tehnician I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de tehnician I- st.medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial, Departamentul de Ingineria fabricației, Centrul - ICDT laborator L 3.

Informatii suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

Administrator financiar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de administrator financiar I cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Direcția financiară şi contabilitate, Serviciul contabilitate.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

Tehnician II

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, un post contractual temporar vacant de tehnician II cu studii medii, cu angajare pe perioadă determinată (01.12.2017-31.12.2018), la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Electronică și Calculatoare, în cadrul centrului de cercetare C13 din cadrul ICDT, pe perioada derularii proiectului ’’Experimental ATLAS de la LHC’’.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer cat. I A - Consilier Proprietate Intelectuală

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer cat. I A - Consilier Proprietate Intelectuală, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Biroul de Proprietate Intelectuală – Institutul de Cercetare Dezvoltare,

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Secretar I cu studii superioare, cu condiție de vechime de 7 ani, angajare pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, aflat în organigrama Şcolii Doctorale Interdisciplinare .

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer I A

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer I A, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea Inginerie Mecanică, Departament Autovehicule şi transporturi, Baza didactică service.

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Secretar I cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Şcoala Doctorală Interdisciplinară.

MODIFICARE ANUNT 28.02.2017: repostam Anuntul modificat cu explicatiile:
- textul marcat cu rosu a fost adaugat ca si cerinta de participare
- textul marcat cu rosu si taiat a fost exclus din anunt ca si cerinta de participare

Anunt initial

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

Rezultate contestatie proba practica

REZULTATE FINALE

Inginer de sistem

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Inginer de sistem debutant cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Biroul IT.

Informatii suplimentare

Fișa postului

Muncitor I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de muncitor I cu studii medii de specialitate, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Departamentul de Silvicultură - Baza Didactică de Cinegetică şi Salmonicultură, Centrul de Cercetare Managementul Durabil al Resurselor Forestiere şi Cinegetice.

Informatii suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

 

Tehnician I A

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de tehnician I A cu studii medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Departamentul de Silvicultură - Baza Didactică de Cinegetică şi Salmonicultură, Centrul de Cercetare Managementul Durabil al Resurselor Forestiere şi Cinegetice.

Informatii suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Programator II

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Programator II, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Biroul de Rețelistică şi Informatizare.

Informatii suplimentare