Ingrijitoare DTA

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post vacant de îngrijitoare, studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA/SC din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Expert comunicare

În vederea ocupării postului de expert comunicare cu studii superioare din cadrul Biroului de Comunicare, aprobat cu referatul nr. 7472/ 20.06.2018 și având în vedere prevederile art. 86 din Legea nr. 53/ 2003, Codul Muncii, aducem la cunoștință angajaților cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, care ocupă posturi similare (expert comunicare), posibilitatea ocupării postului menționat mai sus, pe perioadă nedeterminată.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer I A ITMI

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer I A, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial, Departamentul de Ingineria fabricației, Centrul - Tehnologii și sisteme avansate de fabricație -CO 5 A.
În perioada 13.08.2018-24.08.2018 depunerea dosarelor de concurs la registratura universității se va face între orele 9:00-13:00.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

Tehnician I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de tehnician I- st.medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial, Departamentul de Ingineria fabricației, Centrul - ICDT laborator L 3.

Informatii suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

Administrator financiar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de administrator financiar I cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Direcția financiară şi contabilitate, Serviciul contabilitate.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

Tehnician II

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, un post contractual temporar vacant de tehnician II cu studii medii, cu angajare pe perioadă determinată (01.12.2017-31.12.2018), la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Electronică și Calculatoare, în cadrul centrului de cercetare C13 din cadrul ICDT, pe perioada derularii proiectului ’’Experimental ATLAS de la LHC’’.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer cat. I A - Consilier Proprietate Intelectuală

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer cat. I A - Consilier Proprietate Intelectuală, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Biroul de Proprietate Intelectuală – Institutul de Cercetare Dezvoltare,

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Secretar I cu studii superioare, cu condiție de vechime de 7 ani, angajare pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, aflat în organigrama Şcolii Doctorale Interdisciplinare .

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer I A

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer I A, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea Inginerie Mecanică, Departament Autovehicule şi transporturi, Baza didactică service.

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Secretar I cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Şcoala Doctorală Interdisciplinară.

MODIFICARE ANUNT 28.02.2017: repostam Anuntul modificat cu explicatiile:
- textul marcat cu rosu a fost adaugat ca si cerinta de participare
- textul marcat cu rosu si taiat a fost exclus din anunt ca si cerinta de participare

Anunt initial

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

Rezultate contestatie proba practica

REZULTATE FINALE

Inginer de sistem

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Inginer de sistem debutant cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Biroul IT.

Informatii suplimentare

Fișa postului

Muncitor I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de muncitor I cu studii medii de specialitate, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Departamentul de Silvicultură - Baza Didactică de Cinegetică şi Salmonicultură, Centrul de Cercetare Managementul Durabil al Resurselor Forestiere şi Cinegetice.

Informatii suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

 

Tehnician I A

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de tehnician I A cu studii medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Departamentul de Silvicultură - Baza Didactică de Cinegetică şi Salmonicultură, Centrul de Cercetare Managementul Durabil al Resurselor Forestiere şi Cinegetice.

Informatii suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Programator II

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Programator II, cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Biroul de Rețelistică şi Informatizare.

Informatii suplimentare

 

Secretar II

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Secretar II cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

Informatii suplimentare

REZULTATE ANALIZA DOSARE

ANUNT: Vă anunţăm că, în baza aprobării Consiliului de Administraţie din data de 24.02.2016, a fost anulat concursul pentru ocuparea postului de secretar II de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

- MAI MULTE DETALII