Inginer II - Facultatea de Alimentație și turism

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer II, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Alimentație și turism, Departamentul de Ingineria și Managementul Alimentației și Turismului - ICDT.

 

.

Informații suplimentare

Fișa postului

Laborant I - Facultatea de Construcții

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de laborant I cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Construcții, Departamentul de Inginerie Civilă.

 

.

Informații suplimentare

Fișa postului

Psiholog CCOC

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de psiholog practicant cu studii universitare de licență și masterat în Psihologie, perioadă determinată de 3 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC).

 

.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Secretar I - Facultatea de Drept

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Secretar I, cu studii superioare, norma întregă de 8 ore/zi, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Drept.

 

.

Informații suplimentare

Fișa postului

Secretar II - Facultatea de Litere

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar II cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Litere.

 

.

Informații suplimentare

Fișa postului

Expert II - Digitizare

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de expert II -Digitizare, cu angajare pe perioadă determinată de 2 ani, studii superioare cu normă întreagă de 8 ore/zi,  în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare.

.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică din data 06.12.2021 se va desfășura în Cladirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr. 29, cam. 206-208

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

4 îngrijitoare - Serviciul Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea a 4 posturi de îngrijitoare, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/ Serviciul Cantine din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

3 muncitori I - DTA

Universitatea Transilvania din Braşov organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi contractual vacante de muncitori I calificați (2 electricieni, 1 instalator), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic Investiții și Urmărire Lucrări, din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar șef - Facultatea de Drept

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar șef facultate cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Drept.

 Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la fiecare probă fiind de 70  puncte (pentru funcțiile de conducere).

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Îngrijitoare DTA

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual temporar vacante de îngrijitoare (1 post), studii şcoală generală, perioadă determinată de 2 ani, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar șef - Facultatea de Drept

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs  pentru ocuparea postului contractual vacant de secretar șef facultate cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Drept.

 Fiecare probă este eliminatorie, punctajul minim ce trebuie obţinut la fiecare probă fiind de 70  puncte (pentru functiile de conducere).

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Expert II - Centrului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de expert II, studii postuniversitare (titlul de doctor in Filologie, subdomeniul Sinologie), cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, cu normă întreagă de 8 ore/zi, in cadrul Centrului de Limbă, Cultură și Civilizație Românească.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

6 muncitori - Serviciul Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de muncitori I calificati și 4 posturi de muncitori necalificati, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Direcția Generală Administrativă / Serviciul Cantine din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Muncitori I calificați electricieni

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractual vacante de muncitori I calificațielectricieni, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic Investiții și Urmărire Lucrări, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator patrimoniu

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru posturile contractual vacante de administrator patrimoniu I si III cu studii medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi la Directia Tehnică Administrativă-Serviciul Cămine.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba scrisă se va desfășura pe strada Memorandului, nr.32,  CĂMIN STUDENȚESC nr. 8, Sala de lectură.

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Proba de interviu se va desfășura în căminul nr. 8 din str. Memorandului.

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

muncitor I calificat - fochist

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea functiei contractual vacante de muncitor I calificat (fochist), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA/PSI-RSVTI, din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Îngrijitoare DTA

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual vacante de îngrijitoare (2 posturi), studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Administrativ Patrimoniu și Serviciul Cămine, din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator patrimoniu II

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de administrator patrimoniu II cu studii medii, cu diplomă de bacalaureat, pe perioada nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi in cadrul Direcției Tehnice Administrative/ Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Proba de interviu se va desfasura in data de 01.03.2021, incepand cu ora 09.00, la Rectorat,etajul 2, sala 222.

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Muncitori calificați

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea functiei contractual vacante de muncitor I calificat (3 posturi - 1 instalator, 2 electricieni), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic Investiții și Urmărire Lucrări, din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Referent de specialitate gradul I - Consilier Proprietate Intelectuală

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de referent de specialitate gradul I - Consilier Proprietate Intelectuală, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Biroul de Proprietate Intelectuală.

Informații suplimentare

Fișa postului

Referent I - Centrul de scriere academică

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de referent de specialitate I, (cu studii superioare de lungă durată), cu angajare pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi,  în cadrul Centrului de scriere academică.

 

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Mențiune: Proba de interviu din 16.12.2020 se va desfășura în Sala Consiliu - Rectorat, începand cu ora 08:00.

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

3 posturi muncitor calificat I

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea functiei contractual vacante de muncitor I calificat (3 posturi - 1 lăcătuș, 2 electricieni), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic Investiții și Urmărire Lucrări, din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

 

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer debutant - spatii verzi

Universitatea Transilvania din Brașov organizează concurs pentru ocuparea functiei contractual temporar vacante de inginer debutant cu studii superioare, perioadă determinată de 2 ani și normă de 8 ore/zi,  la DTA-S.A.P./ Compartiment  Spatii verzi, din cadrul  Universităţii Transilvania din Braşov.

 

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Laborant I - Facultatea de Design de mobilier și ingineria lemnului

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de laborant I cu studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Fac. Design de mobilier și ingineria lemnului, Dep. PLDPL din cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE FINALE

Secretar I - Oficiul de Relații Internaționale

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de secretar I, cu studii superioare cu angajare pe perioadă nedeterminată în cadrul Oficiului de Relații Internaționale/ Biroul de Cooperare Internațională.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba scrisă din data de 02.11.2020 se va desfășura în Sala Consiliu - Clădirea Rectorat, Bdul Eroilor, nr. 29, începând cu ora 09.00 dimineața.

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I - Facultatea de Muzică

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de secretar I, cu studii superioare cu angajare pe perioadă nedeterminată în cadrul Facultății de Muzică / Decanat.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOASARE

Proba scrisa se va desfasura marti, 13 octombrie 2020, incepand cu orele 11:00 in Aula Magna - Aula Universitatii, str.Iuliu Maniu, nr.41 A. Candidatele trebuie sa se prezinte cu 30 de minute inainte de inceperea probei.

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Proba practica din data de 19.10.2020 se va desfasura in sala TI9 din Corpul T, Bdul. Eroilor nr. 25, de la ora 12:00 .

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Proba de interviu se va susține vineri, 23.10.2020, la Aula Universității - sala UI2, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 41A, de la ora 10:00.

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALLE

Administrator patrimoniu I - DTA

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, două (2) posturi contractual vacante de administrator patrimoniu I cu studii medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi la Directia Tehnică Administrativă-Serviciul Cămine.

Informații suplimentare

Fișa postului

Proba scrisă se va desfășura în data de 12.10.2020, ora 9:00, în aula "Sergiu T. Chiriacescu" din B-dul Iuliu Maniu, nr .41a.

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE CONTESTAȚII

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE CONTESTAȚII INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I - BAS

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru functia contractual temporar vacantă de secretar I cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 2 (doi) ani, normă întreagă de 8 ore/zi, la Biroul de Acte Studii.

Mențiune rectificare anunț: Dosarele de concurs se depun la Registratura Universităţii Transilvania din Braşov (clădirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov), între orele 12:00-15:00, pâna la data de 28.09.2020 inclusiv.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Concurs 5 portari

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 5 (cinci) posturi de portar I, cu școala generală cu angajare pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Tehnice Administrative / Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Informații suplimentare

Fișa postului

Proba scrisa se va desfasura in sala KP6, Str.Nicolae Balcescu, nr.56, ora 08:30

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Proba de interviu se va susține vineri, 23.10.2020, la Aula Universității , B-dul. Iuliu Maniu, nr. 41 A, începând cu ora 07:30

REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I - Biroul de Relații Publice

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, postul de secretar I cu studii superioare, perioadă determinată de 2 (doi) ani, normă de 8 ore/zi, la Biroul de Relații Publice / Prorectorat relaţii publice.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică se va desfăşura în corpul T, sala TII 7, etaj II, (Laboratorul de Sociologie) de la ora 12:00. Contestaţiile pentru selecţia de dosare se pot depune on-line la adresa de e-mail: dru@unitbv.ro

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

DESFĂŞURAREA PROBEI INTERVIU

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Angajarea la Biroul de Relaţii Publice se va face începând cu data de 01.09.2020.

Două posturi șofer I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs două posturi de șofer I, cu școală generală, cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției Generale Administrative / Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba scrisă din data de 29.04.2020, ora 10.00 se va desfășura în Amfiteatrul Emil Poenaru, corp T, B-dul Eroilor nr.25

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

Proba practică se va desfășura în data de 06.05.2020 în Corpul J, Str. Turnului nr. 5, începând cu ora 09.00

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE CONTESTAȚII INTERVIU

REZULTATE FINALE

Informatician I A - Biroul de gestiune a proceselor academice

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de informatician I A cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul  Biroului de gestiune a proceselor academice.

Informații suplimentare

Fișa postului

RZULTATE SELECȚIE DOSARE

RZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Proba de interviu din data de 20.02.2020 aferenta concursului pentru informatician I A se va desfasura la ora 09:00 dimineata - Sala Consiliu- Rectorat

RZULTATE INTERVIU

RZULTATE FINALE

Secretar III - Inginerie mecanică

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de secretar III S cu angajare pe perioadă nedeterminată în cadrul Facultații de Inginerie Mecanică / Decanat

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică a concursului pentru ocuparea postului de secretar III la Inginerie mecanică se va desfășura în 31.01.2020, în sala NI7 la ora 08:00

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator patrimoniu I

Universitatea Transilvania din Brașov scoate Ia concurs un post de administrator patrimoniu I cu studii superioare de lungă durata, cu angajare pe perioada nedeterminată,  Ia DGA - Bazele didactice și de cercetare ale universității. Dosarele se depun Ia Registratura Universității Transilvania din Brașov (clădirea Rectorat B-dul Eroilor, nr. 29, Brașov). până în data de 15.01.2020, între  orele 12.00- 15.00.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE CONTESTAȚII INTERVIU

REZULTATE FINALE

Laborant I - Facultatea de Medicină

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs postul contractual vacant de laborant I cu studii superioare, perioadă nedeterminată, normă de 4 ore/zi, la Facultatea de Medicină, Dep. DFPC, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică se va desfășura vineri 17.01.2020 începând cu ora 14:30

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Muncitor necalificat - Serviciul Cantine Restaurant

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs postul contractual vacant de muncitor necalificat cu studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/Serviciul Cantine Restaurant din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE FINALE

5 posturi muncitori calificați

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 5 posturi contractual vacante de muncitori I calificați ( 1 electrician, 2 instalatori și 2 lăcătuși), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic Investiții și Urmărire Lucrări, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

FP electricianFP instalatorFP lăcătuș

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Muncitor necalificat - Direcția Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs postul contractual vacant de muncitor necalificat cu studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/Cantine din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

REZULTATE FINALE

5 muncitori calificați

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 5 posturi contractual vacante de muncitori calificați I (1 electrician, 2 instalatori și 2 lăcătuși), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Muncitor calificat - tâmplar

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de muncitor calificat de tâmplar cu studii minim şcoală generală, vechime în muncă (experiență profesională minim 10 ani), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Facultatea de Ingineria lemnului, Departamentul PLDPL, Atelierul şcoală.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

 REZULTATE ANALIZA DOSARE

 REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

 REZULTATE INTERVIU

 REZULTATE FINALE

2 muncitori calificați - tâmplari

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 2 posturi de muncitor calificat de tâmplar cu studii minim şcoală generală, vechime în muncă (experiență profesională minim 3 ani), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Fac. Ingineria Lemnului, Dep. PLDPL, Atelierul şcoală.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Analist programator 1 A

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de analist programator 1 A, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani în cadrul Biroului IT.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Concurs închis - nu au fost depuse dosare de candidatură