Administrator financiar II

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de administrator financiar II, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, in cadrul Biroului de Management al Proiectelor.

Informații suplimentare

Fișa postului

Inginer debutant - Spații verzi

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer debutant , cu angajare pe perioadă nedeterminată, la D.T.A. - Serviciul Administrativ Patrimoniu - Compartiment Spații verzi.

Informații suplimentare

Tehnician debutant - Spații verzi

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de tehnician debutant , cu angajare pe perioadă nedeterminată, la D.T.A. - Serviciul Administrativ Patrimoniu - Compartiment Spații verzi.

Informații suplimentare

Inginer debutant - Baza didactică service

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer debutant , cu angajare pe perioadă determinată de 3 (trei) ani, la Facultatea de Inginerie mecanică. Serviciul Autovehicule și transporturi, Baza didactică service.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

5 muncitori calificați

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 5 posturi contractual vacante de muncitori calificați I (1 electrician, 2 instalatori și 2 lăcătuși), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Secretar șef - Facultatea de Design de produs și mediu

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de secretar I - secretar șef facultate - studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Decanat Facultatea de Design de produs și mediu.

Informații suplimentare

Fișa postului

Muncitor calificat - tâmplar

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de muncitor calificat de tâmplar cu studii minim şcoală generală, vechime în muncă (experiență profesională minim 10 ani), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Facultatea de Ingineria lemnului, Departamentul PLDPL, Atelierul şcoală.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

 REZULTATE ANALIZA DOSARE

 REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

 REZULTATE INTERVIU

 REZULTATE FINALE

2 muncitori calificați - tâmplari

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 2 posturi de muncitor calificat de tâmplar cu studii minim şcoală generală, vechime în muncă (experiență profesională minim 3 ani), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Fac. Ingineria Lemnului, Dep. PLDPL, Atelierul şcoală.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Analist programator 1 A

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de analist programator 1 A, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani în cadrul Biroului IT.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Concurs închis - nu au fost depuse dosare de candidatură

Secretar I - Relații Publice

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, postul de secretar I cu studii superioare, perioadă nedeterminată, normă de 8 ore/zi, la Biroul de Relații Publice.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

 REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică pentru postul de secretar I cu studii superioare  la Biroul de Relații Publice se va desfășura în data de 16.09.2019, la ora 11:00 în cadrul  Facultății de Matematică și informatică, corpul P, sala PP5 din strada Iuliu Maniu, nr. 50, Brașov

 REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

 REZULTATE INTERVIU

 REZULTATE FINALE

Secretar debutant Oficiul Relații Internaționale

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un post de secretar debutant , cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Oficiului de relații internaționale / Birou de cooperare internațională.

Proba practică se va desfășura în data de 04.09.2019, la ora 12.00 la Aula Universității, et.II, Sala Multimedia.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ - REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar II Erasmus+

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un post de secretar II , cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Oficiului de relații internaționale / Erasmus+.

Proba practică se va desfășura în data de 04.09.2019, la ora 14.00 la Aula Universității, et.II, Sala Multimedia.Pentru postul de Secretar II Erasmus+ proba de interviu din 10.09.2019 se va tine la ora 13.00 in Sala Consiliu -Rectorat.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

3 posturi muncitori necalificați

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs 3 posturi contractual vacante de muncitori necalificați cu studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/Serviciul Cantine din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului 

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Expert Centrul Multicultural

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de expert, cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului multicultural.

Vă aducem la cunoştință că proba scrisă aferentă concursului de Expert în cadrul Centrului Multicultural din 03.07.2019, ora 10.00 se va susține la Aula Universitatii, sala UII3

Vă aducem la cunoștință faptul că interviul aferent concursului de Expert în cadrul Centrului Multicultural din data 09.07.2019, va începe de la ora 10.00 și se va desfășura la Rectorat- Centrul Multicultural

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

 

Expert CILM

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de expert, cu angajare pe perioadă determinată de 1 an, în cadrul  Centrului de învățare a limbilor moderne - CILM.

Informații suplimentare

Fișa postului

Concurs închis - nu au fost depuse dosare de candidatură

Muncitor calificat

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de muncitor calificat cu studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Fac. Ingineria Lemnului, Dep. PLDPL, Atelierul şcoală.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Îngrijitoare DTA

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post contractual vacant de îngrijitoare, studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-SAP/SC din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 27.12.2018 - 04.01.2019 este de la ora 9:00 la ora 13:00

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar IA studii medii

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post vacant de secretar IA studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Facultatea de Matematica si informatică din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Mentiune: interviul va avea loc miercuri, în data de 23.01.2019, ora 12:00, în corpul P al Facultății de Matematică-Informatică

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRCATICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Ingrijitoare DTA

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post vacant de îngrijitoare, studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA/SC din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Expert comunicare

În vederea ocupării postului de expert comunicare cu studii superioare din cadrul Biroului de Comunicare, aprobat cu referatul nr. 7472/ 20.06.2018 și având în vedere prevederile art. 86 din Legea nr. 53/ 2003, Codul Muncii, aducem la cunoștință angajaților cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, care ocupă posturi similare (expert comunicare), posibilitatea ocupării postului menționat mai sus, pe perioadă nedeterminată.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer I A ITMI

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer I A, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial, Departamentul de Ingineria fabricației, Centrul - Tehnologii și sisteme avansate de fabricație -CO 5 A.
În perioada 13.08.2018-24.08.2018 depunerea dosarelor de concurs la registratura universității se va face între orele 9:00-13:00.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

Tehnician I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de tehnician I- st.medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial, Departamentul de Ingineria fabricației, Centrul - ICDT laborator L 3.

Informatii suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

Administrator financiar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de administrator financiar I cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Direcția financiară şi contabilitate, Serviciul contabilitate.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

Tehnician II

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, un post contractual temporar vacant de tehnician II cu studii medii, cu angajare pe perioadă determinată (01.12.2017-31.12.2018), la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Electronică și Calculatoare, în cadrul centrului de cercetare C13 din cadrul ICDT, pe perioada derularii proiectului ’’Experimental ATLAS de la LHC’’.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer cat. I A - Consilier Proprietate Intelectuală

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer cat. I A - Consilier Proprietate Intelectuală, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Biroul de Proprietate Intelectuală – Institutul de Cercetare Dezvoltare,

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Secretar I cu studii superioare, cu condiție de vechime de 7 ani, angajare pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, aflat în organigrama Şcolii Doctorale Interdisciplinare .

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer I A

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer I A, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea Inginerie Mecanică, Departament Autovehicule şi transporturi, Baza didactică service.

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Secretar I cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Şcoala Doctorală Interdisciplinară.

MODIFICARE ANUNT 28.02.2017: repostam Anuntul modificat cu explicatiile:
- textul marcat cu rosu a fost adaugat ca si cerinta de participare
- textul marcat cu rosu si taiat a fost exclus din anunt ca si cerinta de participare

Anunt initial

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

Rezultate contestatie proba practica

REZULTATE FINALE

Inginer de sistem

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Inginer de sistem debutant cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Biroul IT.

Informatii suplimentare

Fișa postului