Laborant I - Facultatea de Design de mobilier și ingineria lemnului

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru ocuparea funcției contractual vacante de laborant I cu studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Fac. Design de mobilier și ingineria lemnului, Dep. PLDPL din cadrul Universității Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Secretar I - Oficiul de Relații Internaționale

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de secretar I, cu studii superioare cu angajare pe perioadă nedeterminată în cadrul Oficiului de Relații Internaționale/ Biroul de Cooperare Internațională.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba scrisă din data de 02.11.2020 se va desfășura în Sala Consiliu - Clădirea Rectorat, Bdul Eroilor, nr. 29, începând cu ora 09.00 dimineața.

Secretar I - Facultatea de Muzică

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de secretar I, cu studii superioare cu angajare pe perioadă nedeterminată în cadrul Facultății de Muzică / Decanat.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOASARE

Proba scrisa se va desfasura marti, 13 octombrie 2020, incepand cu orele 11:00 in Aula Magna - Aula Universitatii, str.Iuliu Maniu, nr.41 A. Candidatele trebuie sa se prezinte cu 30 de minute inainte de inceperea probei.

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Proba practica din data de 19.10.2020 se va desfasura in sala TI9 din Corpul T, Bdul. Eroilor nr. 25, de la ora 12:00 .

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Proba de interviu se va susține vineri, 23.10.2020, la Aula Universității - sala UI2, Bdul. Iuliu Maniu, nr. 41A, de la ora 10:00.

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALLE

Administrator patrimoniu I - DTA

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, două (2) posturi contractual vacante de administrator patrimoniu I cu studii medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi la Directia Tehnică Administrativă-Serviciul Cămine.

Informații suplimentare

Fișa postului

Proba scrisă se va desfășura în data de 12.10.2020, ora 9:00, în aula "Sergiu T. Chiriacescu" din B-dul Iuliu Maniu, nr .41a.

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE CONTESTAȚII

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE CONTESTAȚII INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I - BAS

Universitatea Transilvania din Braşov organizează concurs pentru functia contractual temporar vacantă de secretar I cu studii superioare, cu angajare pe perioadă determinată de 2 (doi) ani, normă întreagă de 8 ore/zi, la Biroul de Acte Studii.

Mențiune rectificare anunț: Dosarele de concurs se depun la Registratura Universităţii Transilvania din Braşov (clădirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr. 29, Braşov), între orele 12:00-15:00, pâna la data de 28.09.2020 inclusiv.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Concurs 5 portari

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 5 (cinci) posturi de portar I, cu școala generală cu angajare pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcției Tehnice Administrative / Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Informații suplimentare

Fișa postului

Proba scrisa se va desfasura in sala KP6, Str.Nicolae Balcescu, nr.56, ora 08:30

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

Proba de interviu se va susține vineri, 23.10.2020, la Aula Universității , B-dul. Iuliu Maniu, nr. 41 A, începând cu ora 07:30

REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I - Biroul de Relații Publice

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, postul de secretar I cu studii superioare, perioadă determinată de 2 (doi) ani, normă de 8 ore/zi, la Biroul de Relații Publice / Prorectorat relaţii publice.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică se va desfăşura în corpul T, sala TII 7, etaj II, (Laboratorul de Sociologie) de la ora 12:00. Contestaţiile pentru selecţia de dosare se pot depune on-line la adresa de e-mail: dru@unitbv.ro

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

DESFĂŞURAREA PROBEI INTERVIU

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Angajarea la Biroul de Relaţii Publice se va face începând cu data de 01.09.2020.

Două posturi șofer I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs două posturi de șofer I, cu școală generală, cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcției Generale Administrative / Serviciul Achiziții Publice și Aprovizionare.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba scrisă din data de 29.04.2020, ora 10.00 se va desfășura în Amfiteatrul Emil Poenaru, corp T, B-dul Eroilor nr.25

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

Proba practică se va desfășura în data de 06.05.2020 în Corpul J, Str. Turnului nr. 5, începând cu ora 09.00

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE CONTESTAȚII INTERVIU

REZULTATE FINALE

Informatician I A - Biroul de gestiune a proceselor academice

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de informatician I A cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul  Biroului de gestiune a proceselor academice.

Informații suplimentare

Fișa postului

RZULTATE SELECȚIE DOSARE

RZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

Proba de interviu din data de 20.02.2020 aferenta concursului pentru informatician I A se va desfasura la ora 09:00 dimineata - Sala Consiliu- Rectorat

RZULTATE INTERVIU

RZULTATE FINALE

Secretar III - Inginerie mecanică

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de secretar III S cu angajare pe perioadă nedeterminată în cadrul Facultații de Inginerie Mecanică / Decanat

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică a concursului pentru ocuparea postului de secretar III la Inginerie mecanică se va desfășura în 31.01.2020, în sala NI7 la ora 08:00

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Administrator patrimoniu I

Universitatea Transilvania din Brașov scoate Ia concurs un post de administrator patrimoniu I cu studii superioare de lungă durata, cu angajare pe perioada nedeterminată,  Ia DGA - Bazele didactice și de cercetare ale universității. Dosarele se depun Ia Registratura Universității Transilvania din Brașov (clădirea Rectorat B-dul Eroilor, nr. 29, Brașov). până în data de 15.01.2020, între  orele 12.00- 15.00.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE CONTESTAȚII INTERVIU

REZULTATE FINALE

Laborant I - Facultatea de Medicină

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs postul contractual vacant de laborant I cu studii superioare, perioadă nedeterminată, normă de 4 ore/zi, la Facultatea de Medicină, Dep. DFPC, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică se va desfășura vineri 17.01.2020 începând cu ora 14:30

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Muncitor necalificat - Serviciul Cantine Restaurant

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs postul contractual vacant de muncitor necalificat cu studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/Serviciul Cantine Restaurant din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE FINALE

5 posturi muncitori calificați

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 5 posturi contractual vacante de muncitori I calificați ( 1 electrician, 2 instalatori și 2 lăcătuși), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic Investiții și Urmărire Lucrări, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

FP electricianFP instalatorFP lăcătuș

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Muncitor necalificat - Direcția Cantine

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs postul contractual vacant de muncitor necalificat cu studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/Cantine din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

REZULTATE FINALE

5 muncitori calificați

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 5 posturi contractual vacante de muncitori calificați I (1 electrician, 2 instalatori și 2 lăcătuși), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-Serviciul Tehnic, din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE SELECȚIE DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Muncitor calificat - tâmplar

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de muncitor calificat de tâmplar cu studii minim şcoală generală, vechime în muncă (experiență profesională minim 10 ani), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Facultatea de Ingineria lemnului, Departamentul PLDPL, Atelierul şcoală.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

 REZULTATE ANALIZA DOSARE

 REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

 REZULTATE INTERVIU

 REZULTATE FINALE

2 muncitori calificați - tâmplari

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 2 posturi de muncitor calificat de tâmplar cu studii minim şcoală generală, vechime în muncă (experiență profesională minim 3 ani), perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Fac. Ingineria Lemnului, Dep. PLDPL, Atelierul şcoală.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Analist programator 1 A

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de analist programator 1 A, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani în cadrul Biroului IT.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

Concurs închis - nu au fost depuse dosare de candidatură

Secretar I - Relații Publice

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, postul de secretar I cu studii superioare, perioadă nedeterminată, normă de 8 ore/zi, la Biroul de Relații Publice.

 Informații suplimentare

 Fișa postului

 REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Proba practică pentru postul de secretar I cu studii superioare  la Biroul de Relații Publice se va desfășura în data de 16.09.2019, la ora 11:00 în cadrul  Facultății de Matematică și informatică, corpul P, sala PP5 din strada Iuliu Maniu, nr. 50, Brașov

 REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

 REZULTATE INTERVIU

 REZULTATE FINALE

Secretar debutant Oficiul Relații Internaționale

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un post de secretar debutant , cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Oficiului de relații internaționale / Birou de cooperare internațională.

Proba practică se va desfășura în data de 04.09.2019, la ora 12.00 la Aula Universității, et.II, Sala Multimedia.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ - REZULTATE CONTESTAȚII PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar II Erasmus+

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs un post de secretar II , cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Oficiului de relații internaționale / Erasmus+.

Proba practică se va desfășura în data de 04.09.2019, la ora 14.00 la Aula Universității, et.II, Sala Multimedia.Pentru postul de Secretar II Erasmus+ proba de interviu din 10.09.2019 se va tine la ora 13.00 in Sala Consiliu -Rectorat.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

3 posturi muncitori necalificați

Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs 3 posturi contractual vacante de muncitori necalificați cu studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Directia Generala Administrativa/Serviciul Cantine din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului 

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Expert Centrul Multicultural

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de expert, cu angajare pe perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului multicultural.

Vă aducem la cunoştință că proba scrisă aferentă concursului de Expert în cadrul Centrului Multicultural din 03.07.2019, ora 10.00 se va susține la Aula Universitatii, sala UII3

Vă aducem la cunoștință faptul că interviul aferent concursului de Expert în cadrul Centrului Multicultural din data 09.07.2019, va începe de la ora 10.00 și se va desfășura la Rectorat- Centrul Multicultural

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

 

Expert CILM

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de expert, cu angajare pe perioadă determinată de 1 an, în cadrul  Centrului de învățare a limbilor moderne - CILM.

Informații suplimentare

Fișa postului

Concurs închis - nu au fost depuse dosare de candidatură

Muncitor calificat

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de muncitor calificat cu studii minim şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Fac. Ingineria Lemnului, Dep. PLDPL, Atelierul şcoală.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

Îngrijitoare DTA

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post contractual vacant de îngrijitoare, studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA-SAP/SC din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 27.12.2018 - 04.01.2019 este de la ora 9:00 la ora 13:00

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar IA studii medii

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post vacant de secretar IA studii medii, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la Facultatea de Matematica si informatică din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Mentiune: interviul va avea loc miercuri, în data de 23.01.2019, ora 12:00, în corpul P al Facultății de Matematică-Informatică

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRCATICĂ

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Ingrijitoare DTA

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post vacant de îngrijitoare, studii şcoală generală, perioadă nedeterminată, normă întreagă de 8 ore/zi, la DTA/SC din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov.

Informații suplimentare

Fișa postului

Expert comunicare

În vederea ocupării postului de expert comunicare cu studii superioare din cadrul Biroului de Comunicare, aprobat cu referatul nr. 7472/ 20.06.2018 și având în vedere prevederile art. 86 din Legea nr. 53/ 2003, Codul Muncii, aducem la cunoștință angajaților cu contracte individuale de muncă pe durată determinată, care ocupă posturi similare (expert comunicare), posibilitatea ocupării postului menționat mai sus, pe perioadă nedeterminată.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer I A ITMI

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer I A, cu angajare pe perioadă determinată de 3 ani, la Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial, Departamentul de Ingineria fabricației, Centrul - Tehnologii și sisteme avansate de fabricație -CO 5 A.
În perioada 13.08.2018-24.08.2018 depunerea dosarelor de concurs la registratura universității se va face între orele 9:00-13:00.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZĂ DOSARE

REZULTATE PROBĂ PRACTICĂ

REZULTATE INTERVIU

Tehnician I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de tehnician I- st.medii, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial, Departamentul de Ingineria fabricației, Centrul - ICDT laborator L 3.

Informatii suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

Administrator financiar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de administrator financiar I cu studii superioare, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Direcția financiară şi contabilitate, Serviciul contabilitate.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

Tehnician II

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs, un post contractual temporar vacant de tehnician II cu studii medii, cu angajare pe perioadă determinată (01.12.2017-31.12.2018), la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Departamentul de Electronică și Calculatoare, în cadrul centrului de cercetare C13 din cadrul ICDT, pe perioada derularii proiectului ’’Experimental ATLAS de la LHC’’.

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer cat. I A - Consilier Proprietate Intelectuală

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer cat. I A - Consilier Proprietate Intelectuală, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Biroul de Proprietate Intelectuală – Institutul de Cercetare Dezvoltare,

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Secretar I

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de Secretar I cu studii superioare, cu condiție de vechime de 7 ani, angajare pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, aflat în organigrama Şcolii Doctorale Interdisciplinare .

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE

Inginer I A

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de inginer I A, cu angajare pe perioadă nedeterminată, la Facultatea Inginerie Mecanică, Departament Autovehicule şi transporturi, Baza didactică service.

Mentiune: programul pentru depunerea dosarelor in perioada 18.04-21.04.2017 este de la ora 9:00 la ora 13:00

Informații suplimentare

Fișa postului

REZULTATE ANALIZA DOSARE

REZULTATE PROBA SCRISA

REZULTATE PROBA PRACTICA

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE FINALE