Alegeri 2019 - 2024

Alegeri Director Departament  Ingineria și managementul alimentației și turismului

Calendar alegeri

Selecția decanilor pentru legislatura 2020 - 2024

Metodologia selecție decani
Calendar selecție decani
Depuneri candidaturi
Proces verbal - Consiliul facultății - model       Proces verbal - Consiliul facultății - editabil
Decizie numire comisie concurs selecție decani și comisie contestații
Programarea interviurilor pentru susținerea planului de management de către candidații la funcția de decan
Rezultatele concursului de selecție a decanilor 2020-2024

Alegerea Rectorului. Alegeri pe Universitate

 Raport alegeri 10 februarie 2020

 Candidatura validată de către Biroul Electoral a Prof. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN

 Modele buletin de vot

 Liste de votanți

Alegeri la nivel de facultate

> Lista cadrelor didactice validate în consiliile facultăților

Alegeri la nivelul studenților

> Comisia electorala pe universitate
> Studenți în Consiliile facultăților
> Studenți în Senat

Alegeri directori de departament

> Depuneri candidaturi
> Programări ședințe alegeri pe departamente

Referendum

> Rezultate referendum
> Model buletin de vot referendum 2019
> Liste votanți referendum 2019
> Lista secțiilor de vot referendum 2019
> Informații referendum 2019

Acte normative

> Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor
> Calendarul alegerilor 2019 - 2020
> Norma de reprezentare la alegeri 2019-2020
> OMECS nr. 3751 din 29.04.2015
> Legea educației naționale 1/2011