Depuneri candidaturi director departament 2019

Facultatea de Inginerie mecanică

Departamentul - Inginerie Mecanică
1. Scutaru Luminița Maria: CV / Plan managerial
2. Velea Marian Nicolae: CV / Plan managerial
3. Cerbu Camelia: CV / Plan managerial
4. Baba Marius: CV / Plan managerial
Departamentul - Autovehicule şi Transporturi
1. Șoica Adrian: CV / Plan managerial
2. Dima Dragoș: CV / Plan managerial

Facultatea de Inginerie tehnologică şi management industrial

Departamentul - Ingineria Fabricației
1. Morariu Cristin: CV / Plan managerial
Departamentul - Inginerie şi Management Industrial
1. Sârbu Flavius: CV / Plan managerial

Facultatea de Ştiința şi ingineria materialelor

Departamentul - Ingineria Materialelor şi Sudură
1. Olah Arthur: CV / Plan managerial
Departamentul - Ştiința Materialelor
1. Gabor Camelia: CV / Plan managerial

Facultatea de Inginerie electrică şi știința calculatoarelor

Departamentul - Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
1. Aciu Lia: CV / Plan managerial
Departamentul - Automatică şi Tehnologia Informației
1. Moraru Sorin: CV / Plan managerial
Departamentul - Electronică şi Calculatoare
1. Stanca Cornel: CV / Plan managerial

Facultatea de Silvicultură şi exploatări forestiere

Departamentul - Silvicultură
1. Gurean Dan: CV / Plan managerial
Departamentul - Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre
1. Borz Stelian: CV / Plan managerial
2. Derczeni Rudolf: CV / Plan managerial

Facultatea de Ingineria lemnului

Departamentul - Prelucrarea Lemnului şi Designul Produselor din Lemn
1. Coșereanu Camelia: CV / Plan managerial

Facultatea de Construcții

Departamentul - Instalații pentru Construcții
1. Horneț Mircea: CV / Plan managerial
2. Cîrstolovean Lucian: CV / Plan managerial
3. Dragomir George: CV / Plan managerial
Departamentul - Inginerie Civilă
1. Tamaș Florin: CV / Plan managerial
2. Botiș Florin: CV / Plan managerial

Facultatea de Alimentație şi turism

Departamentul - Ingineria şi Managementul Alimentației şi Turismului
1. Pădureanu Vasile: CV / Plan managerial

Facultatea de Design de produs şi mediu

Departamentul - Design de Produs, Mecatronică şi Mediu
1. Cristea Luciana: CV / Plan managerial

Facultatea de Matematică şi informatică

Departamentul - Matematică şi Informatică
1. Popescu Ovidiu: CV / Plan managerial

Facultatea de Ştiințe economice şi administrarea afacerilor

Departamentul - Marketing, Turism – Servicii şi Afaceri Internaționale
1. Constantin Cristinel: CV / Plan managerial
Departamentul - Finanțe, Contabilitate şi Teorie Economică
1, Suciu Titus: CV / Plan managerial
2. Duguleană Constantin: CV / Plan managerial
Departamentul - Management şi Informatică Economică
1. Foriș Tiberiu: CV / Plan managerial

Facultatea de Psihologie şi științele educației

Departamentul - Psihologie, Educație şi Pregătirea Personalului Didactic
1. Necșoi Daniela: CV / Plan managerial
2. Voinea Mihaela: CV / Plan managerial

Facultatea de Educație fizică şi sporturi montane

Departamentul - Educație Fizică şi Motricitate Specială
1. Nechita Florentina: CV / Plan managerial
Departamentul - Performanță Motrică
1. Oancea Bogdan Marian: CV / Plan managerial

Facultatea de Muzică

Departamentul - Interpretare şi Pedagogie Muzicală
1. Filip Ignac Csaba: CV / Plan managerial

Facultatea de Medicină

Departamentul - Discipline Fundamentale Profilactice şi Clinice
1. Dima Lorena: CV / Plan managerial
Departamentul - Specialități Medicale şi Chirurgicale
1. Irimie Marius: CV / Plan managerial

Facultatea de Litere

Departamentul - Literatură şi Studii Culturale
1. Ilie Rodica: CV / Plan managerial
Departamentul - Lingvistică Teoretică şi Aplicată
1. Săftoiu Răzvan: CV / Plan managerial

Facultatea de Drept

Departamentul - Drept
1. Hlipcă Miron Petru: CV / Plan managerial
2. Gheorghe Carmen: CV / Plan managerial
3. Șaramet Oana: CV / Plan managerial

Facultatea de Sociologie şi comunicare

Departamentul - Ştiințe Sociale şi ale Comunicării
1. Rățulea Gabriela: CV / Plan managerial