Domenii de doctorat și conducători

Facultatea de Alimentație și turism


Facultatea de Construcții


Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Inginerie mecanică


Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Design de mobilier și ingineria lemnului


Facultatea de Inginerie mecanică


Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial


Facultatea de Știința și ingineria materialelor

Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Știința și ingineria materialelor


Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

 

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Facultatea de Design de mobilier și Ingineria lemnului

Facultatea de Alimentație și turism


Facultatea de Design de produs și mediu


Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Facultatea de Matematică și informatică  

Facultatea de Matematică și informatică

Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Științe economice și administrarea afacerilor

Facultatea de Litere

Facultatea de Medicină 

 

 

 

Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

Facultatea de Muzică

 

Consiliul consultativ

Inginerie Mecanică

Inginerie industrială

Ingineria materialelor

Inginerie electrică

Ingineria sistemelor

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Inginerie și management

Calculatoare și tehnologia informației

Inginerie chimică

Marketing

Matematică

Silvicultură

Medicină